Справочник административный отдел Киев, 2007
страница7/9
Дата12.09.2016
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРИЛОЖение 4. образец письма-запроса на наличные


CO 01 (порядковый номер письма)

В административный отдел УНТЦ

От руководителя проекта № 0000

_____________________________

Ф.И.О. руководителя проекта

Тел. (+994.12) 000 00 00


Прошу перечислить на личный счет _________________________________________

.И.О. лица, на чей счет перечислить средства), код ____ (код грантополучателя),

I____ (код организации-участника) эквивалент $300.00 для наличных расчетов в 1-м квартале (номер текущего квартала) согласно таблице _____ пункту_____(номер таблицы, номер пункта)

Банковские реквизиты грантополучателя ______________________:

Руководитель проекта № 0000:

___________________________

Ф.И.О. руководителя проекта Подпись руководителя проекта

Дата:


Back

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОБРАЗЕЦ Expense Report


Project No.

3520
As Of: 09/20/06Expenses - Paid & PayableCategory

Paid Amount USD

Payable Amount USD

Inv. Cur.

Rate

Pmt. Cur.

Payment Amount

Vendor No.

Vendor

Description

Inst

Posted Inv. No.

Posted Inv. Date

Payment Doc. No.

Payment Date

Ser.Numb.of Item

GRANT

3395.00

20.00

USD

******

UAH

14072.00

 

 

Grant paym. for quart. Q01

I444

 

31.03.06

******

15.06.06GRANT

1035.00

0.00

USD

******

USD

1035.00

 

 

Grant paym. for quart. Q01

I921

 

31.03.06

******

20.06.062006/3

3395.00

20.00

I444


2006/3

1035.00

0.00

I921


2006/3

4430.00

20.00

Cumulative total

Cum.NL-Paid&Pay.:

0.00


GRANTS=4,450; Eq.Cap.=0; Eq.Non-Cap.=0; Eq.Leased=0; MAT.=0; ODC=0; TR.IN=0; TR.OUT=0; OVERHEAD=0


MATERIALS

1170.30

0.00

UAH

5.0500

UAH

5910.00

V0438

ТОВ "Сателліт Еконоснова"

Inv.127 dated 04/10/06

I444

I103274

20.04.06

2636

21.04.06NO_CAPITAL

1825.00

0.00

USD

1.0000

USD

1825.00

V0097

Bestcomp Group

Inv.21-01/04 dated 04/21/06

I921

I103421

25.04.06

DB00541

05.05.06

YSNW093872

MATERIALS

1015.84

0.00

UAH

5.0500

UAH

5130.00

V0461

ПП Лапоногов О.С.

Inv.21 dated 04/27/06

I444

I103788

28.04.06

2916

10.05.06

 

GRANT

2141.67

1248.33

USD

******

UAH

10815.44

 

 

Grant paym. for quart. Q01

I444

 

30.04.06

******

15.06.06GRANT

1015.00

0.00

USD

******

USD

1015.00

 

 

Grant paym. for quart. Q01

I921

 

30.04.06

******

20.06.062006/4

4327.81

1248.33

I444


2006/4

2840.00

0.00

I921


2006/4

11597.81

1268.33

Cumulative total

Cum.NL-Paid&Pay.:

4011.14


GRANTS=8,855; Eq.Cap.=0; Eq.Non-Cap.=1,825; Eq.Leased=0; MAT.=2,186.14; ODC=0; TR.IN=0; TR.OUT=0; OVERHEAD=0


MATERIALS

98.81

0.00

UAH

5.0501

UAH

499.00

V0472

СПД Бабич М. В.

Inv.47 dated 05/05/06

I444

I103937

11.05.06

3039

12.05.06

 

MATERIALS

1746.53

0.00

UAH

5.0500

UAH

8820.00

V0438

ТОВ "Сателліт Еконоснова"

Inv.185 dated 05/11/06

I444

I104703

16.05.06

3365

23.05.06

 

MATERIALS

49.90

0.00

UAH

5.0501

UAH

252.00

V0526

ДП магазин "Культтовари" ЗАТ КТК

Inv.СФ-0000100 dated 05/05/06

I444

I104977

30.05.06

3521

30.05.06MATERIALS

25.56

0.00

UAH

5.0509

UAH

129.10

V0526

ДП магазин "Культтовари" ЗАТ КТК

Inv.СФ-0000099 dated 05/05/06

I444

I104980

30.05.06

3522

30.05.06GRANT

2055.63

1135.00

USD

******

UAH

10380.94

 

 

Grant paym. for quart. Q01

I444

 

31.05.06

******

15.06.06GRANT

1022.50

0.00

USD

******

USD

1022.50

 

 

Grant paym. for quart. Q01

I921

 

31.05.06

******

20.06.06OVERHEAD

558.00

0.00

USD

5.0500

UAH

2817.90

I444

G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics

Inv.3520 I444 Q1 OVR dated 05/31/06

I444

I105676

31.05.06

3938

15.06.06OVERHEAD

0.00

558.00

USD

0.0000

 

0.00

I444

G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics

Inv.3520 I444 Q1 RET dated 05/31/06

I444

I105677

31.05.06

 

 OVERHEAD

254.00

0.00

USD

1.0000

USD

254.00

I921

Azerbaijan Technical University

Inv.3520 I921 Q1 OVR dated 05/31/06

I921

I105678

31.05.06

DB00874

26.06.06OVERHEAD

0.00

254.00

USD

0.0000

 

0.00

I921

Azerbaijan Technical University

Inv.3520 I921 Q1 RET dated 05/31/06

I921

I105679

31.05.06

 

 2006/5

4534.43

1693.00

I444


2006/5

1276.50

254.00

I921


2006/5

17408.74

3215.33

Cumulative total

Cum.NL-Paid&Pay.:

5931.94


GRANTS=13,068.13; Eq.Cap.=0; Eq.Non-Cap.=1,825; Eq.Leased=0; MAT.=4,106.94; ODC=0; TR.IN=0; TR.OUT=0; OVERHEAD=1,624

20624.07Total Expenses (Paid & Payable) by Quarter Q01MATERIALS

91.96

0.00

UAH

5.0500

UAH

464.40

V0563

ПП "ДІСС 7"

Inv.СФ-0706/06 dated 06/07/06

I444

I105485

12.06.06

3860

14.06.06

 

GRANT

3270.00

0.00

USD

******

UAH

16513.50

 

 

Grant paym. for quart. Q02

I444

 

30.06.06

******

18.09.06GRANT

0.00

1000.00

USD

0.0000

 

0.00

 

 

Grant paym. for quart. Q02

I921

 

30.06.06

******

 2006/6

3361.96

0.00

I444


2006/6

0.00

1000.00

I921


2006/6

20770.70

4215.33

Cumulative total

Cum.NL-Paid&Pay.:

6023.90


GRANTS=17,338.13; Eq.Cap.=0; Eq.Non-Cap.=1,825; Eq.Leased=0; MAT.=4,198.9; ODC=0; TR.IN=0; TR.OUT=0; OVERHEAD=1,624


MATERIALS

1486.14

0.00

UAH

5.0500

UAH

7505.00

V0461

ПП Лапоногов О.С.

Inv.023 dated 07/07/06

I921

I107452

12.07.06

4978

14.07.06

 

NO_CAPITAL

3365.00

0.00

USD

1.0000

USD

3365.00

V0097

Bestcomp Group

Inv.19-02/05 dated 05/19/06

I921

I107509

13.07.06

DB00980

21.07.06

 

GRANT

3250.00

0.00

USD

******

UAH

16608.40

 

 

Grant paym. for quart. Q02

I444

 

31.07.06

******

18.09.06GRANT

0.00

990.00

USD

0.0000

 

0.00

 

 

Grant paym. for quart. Q02

I921

 

31.07.06

******

 2006/7

3250.00

0.00

I444


2006/7

4851.14

990.00

I921


2006/7

28871.84

5205.33

Cumulative total

Cum.NL-Paid&Pay.:

10875.04


GRANTS=21,578.13; Eq.Cap.=0; Eq.Non-Cap.=5,190; Eq.Leased=0; MAT.=5,685.04; ODC=0; TR.IN=0; TR.OUT=0; OVERHEAD=1,624


MATERIALS

349.31

0.00

UAH

5.0500

UAH

1764.00

V0335

ТОВ "Мелта"

Inv.CФ-0000047 dated 08/01/06

I921

I108706

04.08.06

5582

07.08.06NO_CAPITAL

620.67

0.00

UAH

5.0500

UAH

3134.40

V0198

ТОВ "ОРАКУЛ СЕРВІС"

Inv.586 dated 07/27/06

I444

I108966

04.08.06

5700

10.08.06

 

MATERIALS

98.61

0.00

UAH

5.0502

UAH

498.00

V0472

СПД Бабич М. В.

Inv.108 dated 08/15/06

I444

I109482

16.08.06

5902

17.08.06

 

MATERIALS

47.92

0.00

UAH

5.0501

UAH

242.00

V0472

СПД Бабич М. В.

Inv.109 dated 08/15/06

I444

I109483

16.08.06

5903

17.08.06

 

MATERIALS

24.74

0.00

UAH

5.0505

UAH

124.95

V0526

ДП магазин "Культтовари" ЗАТ КТК

Inv.СФ-0000260 dated 08/14/06

I444

I109484

16.08.06

5904

17.08.06ODC

300.00

0.00

USD

5.0500

UAH

1515.00

6328

Sych Tetyana

Inv. dated 08/31/06

I444

AD001293

31.08.06

5076

19.07.06ODC

299.50

0.00

USD

1.0000

USD

299.50

13905

Babanly Mustafa

Inv. dated 08/31/06

I921

AD001294

31.08.06

AZUS00116

01.08.06OVERHEAD

558.00

0.00

USD

5.0500

UAH

2817.90

I444

G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics

Inv.3520 I444 Q2 OVR dated 08/31/06

I444

I110820

31.08.06

6580

18.09.06OVERHEAD

0.00

558.00

USD

0.0000

 

0.00

I444

G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics

Inv.3520 I444 Q2 RET dated 08/31/06

I444

I110821

31.08.06

 

 OVERHEAD

254.00

0.00

USD

1.0000

USD

254.00

I921

Azerbaijan Technical University

Inv.3520 I921 Q2 OVR dated 08/31/06

I921

I110822

31.08.06

DB01239

15.09.06OVERHEAD

0.00

254.00

USD

0.0000

 

0.00

I921

Azerbaijan Technical University

Inv.3520 I921 Q2 RET dated 08/31/06

I921

I110830

31.08.06

 

 GRANT

3190.00

0.00

USD

******

UAH

28050.42

 

 

Grant paym. for quart. Q02

I444

 

31.08.06

******

18.09.06GRANT

0.00

985.00

USD

0.0000

 

0.00

 

 

Grant paym. for quart. Q02

I921

 

31.08.06

******

 2006/8

4839.94

558.00

I444


2006/8

902.81

1239.00

I921


2006/8

34614.59

7002.33

Cumulative total

Cum.NL-Paid&Pay.:

12615.79


GRANTS=25,753.13; Eq.Cap.=0; Eq.Non-Cap.=5,810.67; Eq.Leased=0; MAT.=6,205.62; ODC=599.5; TR.IN=0; TR.OUT=0; OVERHEAD=3,248

20992.85Total Expenses (Paid & Payable) by Quarter Q02


41616.92Cumulative Total Expenses (Paid & Payable)Payable - RefundCategory

Original Amount USD

Remain. Amount USD

Inv. Cur.

Rate

Vendor No.

Vendor

Description

Inst

Posted Inv. No.

Posted Inv. DateAdvanses for Grants, Travel, and Petty CashCategory

Original Amount USD

Remain. Amount USD

Inv. Cur.

Rate

Pmt. Cur.

Prepaym Amount

Vendor No.

Vendor

Description

Inst

Prepaym Doc. No.

Prepaym Date

Travel No.

TRAVEL

980.00

980.00

USD

1.0000

USD

980.00

13905

Babanly Mustafa

Babanly Mustafa

I921

AZUS00081

16.05.06

TR00000434

2006/5

980.00

980.00
I9212006/5

980.00

980.00
Cumulative Total AdvansesCASH

300.00

0.50

USD

1.0000

USD

300.00

13905

Babanly Mustafa

Inv. dated 07/19/06

I921

AZUS00116

01.08.06

 

TRAVEL

1350.00

1350.00

USD

5.0500

UAH

6817.50

13903

Sezonenko Anton

(КО:П-840) на карт. рах. 26257974333536 Сезоненко Антон Юрiйович пасп.CO 204124 код2779908830 Платник УНТЦ. Винагородження по проекту 3520. Без ПДВ.

I444

5454

04.08.06

TR00000835

TRAVEL

1350.00

1350.00

USD

5.0500

UAH

6817.50

13902

Pasko Oleksandr

(КО:П-840) на карт. рах. 26253974333530 Пасько Олександр Юрiйович пасп.CH 700945 код2304606298 Платник УНТЦ. Винагородження по проекту 3520. Без ПДВ.

I444

5455

04.08.06

TR00000836

2006/8

2700.00

2700.00
I4442006/8

300.00

0.50
I9212006/8

3980.00

3680.50
Cumulative Total AdvansesTRAVEL

1600.00

1600.00

USD

5.0500

UAH

8080.00

4618

Kolomytsev Viktor

(КО:П-840) на картку 4314350500032109 Коломицев Вiктор Iллiч пасп.CO 643741 код1810910170 Платник УНТЦ. Винагородження по проекту 3520. Без ПДВ.

I444

6492

13.09.06

TR00000958

2006/9

1600.00

1600.00
I4442006/9

5580.00

5280.50
Cumulative Total Advanses
Back
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©infoeto.ru 2016
обратиться к администрации
Как написать курсовую работу | Как написать хороший реферат
    Главная страница