Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. ЭндокринологияСкачать 1.8 Mb.
страница 14/18
Дата 25.08.2016
Размер 1.8 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

849) Yumurtalıqların virilizəedici şişlərinə hansılar aiddir?
A) Tireotropinoma, tekoma, kortikotropinoma

B) Tekoma, androblastomalar, qranulyozhüceyrəli şişlər

C) Fibroadenoma, prolaktinoma, feoxromasitoma

D) Qranulyozhüceyrəli şişlər, kortikotropinoma, fibroadenoma

E) Androblastomalar, prolaktinoma, tireotropinoma
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
850) Yumurtalıqların virilizəedici şişlərinə aşağıdakı simptomlardan hansı xasdır?
A) Piylənmə, güclü hirsutizm, uşaqlıq qanaxmaları

B) Səsin kobudlaşması, qalaktoreya, dəridə striyalar

C) Amenoreya, güclü hirsutizm, səsin kobudlaşması

D) Qalaktoreya, alopesiya, amenoreya

E) Kaxeksiya, uşaqlıq qanaxmaları, piqmentasiya
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
851) Yumurtalıqların virilizəedici şişlərinin diaqnozunu təsdiq etmək üçün aşağıdakı müayinələr vacibdir.
A) Hormonal analizlər, yumurtalıqların və böyrəküstü vəzilərin KT-sı, hormonal sınaqlar

B) Böyrəküstü vəzilərin KT-sı, döş qəfəsinin R-qrafiyası, yumurtalıqların USM-si

C) Böyrəküstü vəzilərin USM-si, hormonal analizlər, döş qəfəsinin R-qrafiyası

D) EKQ, yumurtalıqların KT-sı, kəllənin R-qrafiyası

E) Hormonal sınaqlar, yumurtalıqların USM-si, EKQ
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
852) Yumurtalıqların virilizəedici şişlərinində aşağıdakı müalicə məqsədəuyğundur.
A) Antiandrogenlərlə müalicə

B) Qonadotropinlərin analoqları ilə müalicə

C) Antiestrogenlərlə müalicə

D) Şüa terapiyası

E) Cərrahi müalicə
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
853) Yumurtalıqların virilizəedici şişlərində hansı kariotip müşahidə edilir?
A) 45,XO

B) 46,XX


C) 47,XXX

D) 46,XY


E) 47,XXY
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
854) Arrenoblastoma yumurtalıqların hansı hüceyrələrindən inkişaf edir?
A) Yumurtalıqların epitelioid hüceyrələrindən

B) Yumurtalıqların qranuloz hüceyrələrindən

C) Yumurtalıqların Sertoli hüceyrələrindən

D) Yumurtalıqların interstisial (Leydiq və Sertoli) hüceyrələrindən

E) Yumurtalıqların Leydiq hüceyrələrindən
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
855) Arrenoblastomaya aşağıdakı simptomlar hansı xasdır?
A) Alopesiya, amenoreya, piqmentasiya

B) Uşaqlıq qanaxmaları, kaxeksiya, susuzluq

C) Oliqo-amenoreya, hirsutizm, səsin kobudlaşması

D) Hirsutizm, piylənmə, dəridə striyalar

E) Səsin kobudlaşması, susuzluq, sidiyə tez-tez getmə
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
856) Arrenoblastoma zamanı aşağıdakı müalicə məqsədəuyğundur.
A) Antiestrogenlərlə müalıcə

B) Antiandrogenlərlə müalicə

C) Cərrahi müalicə

D) Sintetik estrogen-gestagenlərlə müalicə

E) Gestagenlərlə müalicə
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
857) Arrenoblastomanı hansı xəstəliklərlə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Konn sindromu ilə, şəkərli diabetlə, prolaktinomalarla

B) Androsteromalarla, yumurtalıqların stromal tekomatozuyla, böyrəküstü vəzilərin anadangəlmə disfunksiyası ilə

C) Yumurtalıqların stromal tekomatozuyla, şəkərsiz diabetlə, yumurtalıqların polikistozu ilə

D) Addison xəstəliyi ilə, şəkərsiz diabetlə, yumurtalıqların polikistozu ilə

E) Böyrəküstü vəzilərin anadangəlmə disfunksiyası ilə, Addison xəstəliyi ilə, androsteromalarla
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
858) Kişilərdə qonadotropinlərin miqdarının azalması nə ilə müşahidə olunur?
A) Libido və potensiyanın artması

B) Yumurtaların ölçülərinin kiçilməsi

C) Hirsutizm

D) Görmə qabiliyyətinin pisləşməsi

E) Eşitmə qabiliyyətinin artması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
859) Ginekomastiya nədir?
A) Qadinlarda süd vəzilərinin deformasiyası

B) Kişilərdə süd vəzilərinin toxumasının artması

C) Kişilərdə süd vəzilərinin toxumasının piy toxuması ilə əvəz olması

D) Qadınlarda süd vəzilərinin toxumasının piy toxuması ilə əvəz olması

E) Qadinlarda süd vəzilərinin toxumasının artması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
860) Kişilərdə ginekomastiyanın yaranmasına nə səbəb ola bilməz?
A) Nifedepin

B) Narkotiklər

C) B-qrupu vitaminlər

D) Anabolik steroidlər, estrogen tərkibli kremlər

E) Verapamil
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
861) Hansı endokrin xəstəlikləri zamanı ginekomastiya yarana bilməz?
A) Hipertireoz

B) Şəkərli diabet

C) Akromeqaliya

D) Hipotireoz

E) Hiperprolaktinemiya
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
862) Qonadoliberinlər harada sekresiya olunur?
A) Beyincik neyronlarında

B) Baş beynin qabığının neyronları ilə

C) Hipofizin ön payı

D) Hipotalamusun nüvələrində

E) Hipofizin arxa payı
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
863) Ən ağır forma hipoqonadizmin yaranmasına qonadların hansı inkişaf dövründə zədələnməsi səbəb ola bilər?
A) Postpubertat

B) Pubertat

C) Prepubertat

D) Hər hansı dövr

E) Bətndaxili
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
864) Bətndaxili testikulaların və yumurtalıqların ağır zədələnməsi nəyə səbəb ola bilər?
A) İmpotensiyaya

B) Sonsuzluqa

C) Qonadların spermatogen disfunksiyasına

D) Hipotireoza

E) Ağır forma hipoqonadizmə
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
865) Embriogenezin erkən mərhələlərində testikulaların zədələnməsi nəyə səbəb ola bilər?
A) Vaxtından əvvəl cinsi yetişkənliyə.

B) Hermafroditizmə

C) Anorxizmə

D) Ağır hipoqonadizmə

E) Hipospadiyaya
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
866) Birincili hipoqonadizm üçün hansı simptomlar xarakterikdir?
A) Sonsuzluq

B) Bədən proporsiyalarının xədim tipli olması

C) Cinsi hormonların səviyyəsinin azalması

D) Kişilərdə qinekomastiya

E) Qonadotrop hormonların səviyyəsinin artması
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
867) Kişilərdə hipoqonadizmin səbəbləri hansılardır?
A) Hemofiliya

B) LH sekresiyasının azalması, FSH sekresiyasının azalması, Hemoxromatoz

C) LH sekresiyasının artması, FSH sekresiyasının azalması

D) STH sekresiyasının artması, Hemoxromatoz

E) AKTH sekresiyasının artması
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
868) Hipoqonadizm diaqnozu 16 yaşında qoyulduğda mualicə prinsipləri hansıdır?
A) Müalicəni Xorionik və Menopauzal qonadotropin preparatları ilə aparmaq

B) Müalicəni daimi Xorionik qonadotropin preparatı ilə aparmaq

C) Müalicəni təxirə salmaq

D) Müalicəni testosteron preparatları ilə aparmaq

E) Müalicəni Xorionik qonadotropinlə kurs şəklində aparmaq
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
869) Kişi hipoqonadizminin neçə forması mövcuddur?
A) 2 (birincili, ikincili)

B) 1 (birincili)

C) 2 (ikincili, üçüncülü)

D) 3 (birincili, ikincili, üçüncülü)

E) 4 (birincili, ikincili, üçüncülü, dördüncülü)
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
870) Birincili kişi hipoqonadizmi zamanı hansı hormonal dəyişikliklər müşahidə edilir?
A) Qonadotrop hormonlar artır, androgenlər azalır

B) Qonadotrop hormonlar azalır, androgenlər azalır

C) Qonadotrop hormonlar azalır, androgenlər artır

D) Qonadotrop hormonlar normada olur, androgenlər azalır

E) Qonadotrop hormonlar artır, androgenlər artır
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
871) İkincili kişi hipoqonadizmi zamanı hansı hormonal dəyişikliklər müşahidə edilir?
A) Qonadotrop hormonlar azalır, androgenlər artır

B) Qonadotrop hormonlar normada olur, androgenlər azalır

C) Qonadotrop hormonlar artır, androgenlər azalır

D) Qonadotrop hormonlar azalır, androgenlər azalır

E) Qonadotrop hormonlar normada olur, androgenlər artır
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
872) Üçüncülü kişi hipoqonadizmi zamanı hansı hormonal dəyişikliklər müşahidə edilir?
A) Qonadotrop hormonlar normada olur, androgenlər azalır, lüliberinin analoq-ları ilə sınaq mənfi olur

B) Qonadotrop hormolar artır, androgenlər artır, lüliberinin analoqları ilə sınaq müsbət olur

C) Qonadotrop hormonlar artır, androgenlər azalır, lüliberinin analoqları ilə sınaq müsbət olur

D) Qonadotrop hormonlar azalır, androgenlər azalır, lüliberinin analoqları ilə sınaq mənfi olur

E) Qonadotrop hormonlar azalır, androgenlər azalır, lüliberinin analoqları ilə sınag müsbət olur
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
873) Androgenlərin sintezi kişi orqanizmində hansı vəz və toxumalarda gedir?
A) Böyrəküstü vəzilərin qabıq qatında, piy toxumasında

B) Piy toxumasında və əzələlərdə

C) Testikullarda və böyrəküstü vəzilərin qabıq qatında

D) Böyrəküstü vəzilərin beyin qatında və hipofizdə

E) Hipofizdə və testikullarda
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
874) Birincili kişi hipoqonadizmi zamanı hansı müalicə məqsədəuyğundur?
A) Antiandrogenlərlə müalicə

B) Estrogenlərlə müalicə

C) Androgenlərlə əvəzedici hormonal müalicə

D) Qonadotrop hormonların analoqları ilə müalicə

E) Lüliberinin analoqları ilə müalicə
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
875) İkincili kişi hipoqonadizmi zamanı hansı müalicə məqsədəuyğundur?
A) Antiandrogenlərlə və xorionik qonadotropinlə müalicə

B) Antiestrogenlərlə müalicə

C) Xorionik qonadotropinlə və androgenlərlə müalicə

D) Androgenlərlə müalicə

E) Antiandrogenlərlə müalicə
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
876) Kişi hipoqonadizminə hansı simptomlar xasdır?
A) Libidonun azalması, piylənmə, dəridə striyalar

B) Susuzluq, kaxeksiya, sümüklərdə ağrılar

C) Bədəndə və üzdə tüklənmənin azalması, libidonun azalması, sümüklərdə ağrılar

D) Dəridə striyalar, kaxeksiya, piqmentasiya

E) Sidiyə tez-tez getmə, bədəndə və üzdə tüklənmənin azalması, piylənmə
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
877) Kişi hipoqonadizminin diaqnozunu təsdiq etmək üşün hansı müayinələr vacibdir?
A) Beynin MRT, döş qəfəsinin R-qrafiyası, böyrəküstü vəzilərin USM müayinəsi

B) Cinsiyyət vəzilərinin USM müayinəsi, hormonal analizlər, EKQ

C) Döş qəfəsinin R-qrafiyası, cinsiyyət vəzilərinin USM müayinəsi, kariotipin müayinəsi

D) EKQ, böyrəküstü vəzilərin USM müayinəsii, hormonal sınaqlar

E) Hormonal analizlər, kariotipin müayinəsi, beyinin MRT müayinəsi
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
878) İkincili kişi hipoqonadizminə hansı sindromlar aiddir?
A) Klaynfelter sindromu, del Kastilyo sindromu, Meddok sindromu

B) LH izoləolunmuş defisiti, Kalman sindromu, del Kastilyo sindromu

C) Hiperprolaktinemik sindrom, Şereşevski-Terner sindromu, adipozogenital distrofiya

D) Şereşevski-Terner sindromu, Klaynfelter sindromu, kraniofaringioma

E) Kalman sindromu, Meddok sindromu, LH izoləolunmuş defisiti
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
879) Birincili kişi hipoqonadizminə hansı sindromlar aiddir?
A) Del Kastilyo sindromu, Klaynfelter sindromu, natamam maskulinizasiya sindromu

B) Hiperprolaktinemik sindrom, del Kastilyo sindromu, Kalman sindromu

C) Natamam maskulinizasiya sindromu, Meddok sindromu, Şereşevski-Terner sindromu

D) Klaynfelter sindromu, Kalman sindromu, Meddok sindromu

E) Şereşevski-Terner sindronu, hiperprolaktinemik sindrom, kraniofaringioma
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
880) Meddok sindromuna hansı hormonal dəyişikliklər xasdır?
A) Qonadotrop hormonlar azalır, AKTH azalır, androgenlər azalır

B) Qonadotrop hormonlar azalır, AKTH artır, androgenlər azalır

C) Qonadotrop hormonlar azalır, TTH azalır, androgenlər azalır

D) Qonadotrop hormonlar artır, AKTH azalır, androgenlər azalır

E) Qonadotrop hormonlar azalır, TTH azalır, AKTH azalır
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
881) Del Kastilyo sindromuna hansı kariotip xasdır?
A) 46,XX

B) 46,XY


C) 45,XO

D) 47,XXX

E) 47,XXY
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
882) LH izoləolunmuş defisiti başqa necə adlandırılır?
A) Klaynfelter sindromu, Paskualini sindromu

B) Meddok sindromu, Klaynfelter sindromu

C) Fertil xədim sindromu, Kalman sindromu

D) Kalman sindromu, Meddok sindromu

E) Paskualini sindromu, fertil xədim sindromu
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
883) Paskualini sindromu zamanı aşağıdakı hormonal dəyişikliklər baş verir.
A) LH artır, FSH artır, androgenlər azalır

B) LH azalır, FSH azalır, androgenlər azalır

C) LH artır, FSH normada olur, androgenlər artır

D) LH azalır, FSH artır, androgenlər azalır

E) LH azalır, FSH normada olur, androgenlər azalır
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
884) Kriptorxizmin müalicəsini hansı yaşa qədər aparmaq məqsədəuyğundur?
A) 10-20 yaş arası

B) 2 yaşa qədər

C) 6-10 yaş arası

D) 10 yaşa qədər

E) 15 yaşa qədər
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
885) Kriptorxizmin konservativ müalicəsi hansı preparatlarla aparılır?
A) Glükokortikoidlərlə, estrogenlərlə

B) Antiandrogenlərlə, xorionik qonadotropinlə

C) Estrogenlərlə, qonadotropin-rilizinq hormonun analoqları ilə

D) Xorionik qonadotropinlə, qonadotropin-rilizinq hormonun analoqları ilə

E) Androgenlərlə, glükokortikoidlərlə
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
886) Kriptorxizmə aşağıdakı simptomlar xasdır?
A) Cırtdanboyluluq, 1 və ya 2 testikulun xayalıqda olmaması, piylənmə

B) 1 və ya 2 testikulun xayalıqda olmaması, hipoqonadizm əlamətləri, spermatogenezin pozulması

C) Hipoqonadizm əlamətləri, cırtdanboyluluq, sonsuzluq

D) Spermatogenezin pozulması, piqmentasiya, piylənmə

E) Sonsuzluq, piqmentasiya, qiqantizm
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
887) Kriptorxizmin təcili cərrahi müalicəsini hansı hallarda aparılır?
A) Testikulun maliqnizasiyası, konservativ müalicə effektsiz olanda

B) Yanaşı yırtıq olanda, enməmiş testikulun burulmasında

C) Konservativ müalicə effektsiz olanda, yanaşı yırtıq olanda

D) Testikulun ektopiyası zamanı, yırtığın sıxılmasında

E) Yırtığın sıxılması, enməmiş testikulun burulması zamanı
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
888) Kriptorxizmin konservativ müalicəsini hansı yaş dövründə aparmaq məqsədəuyğun deyil?
A) Uşaq dövründə (2-7 yaş arası)

B) Prepubertat dövrdə

C) Uşaq dövründə (2 yaşa qədər)

D) Postpubertat dövrdə

E) Pubertat dövrdə
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
889) Kişi klimaksı başqa necə adlandırılır?
A) Del Kastilyo sindromu

B) Meddok sindromu

C) PADAM sindrom

D) Kalman sindromu

E) Klaynfelter sindromu
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
890) Kişi klimaksına aşağıdakı simptomlar xasdır.
A) Piylənmə, piqmentasiya, susuzluq, dəridə quruluq

B) Susuzluq, ağızda quruluq, ürəkdöyünmə, piylənmə

C) Anemik sindrom, dəridə striyalar, ağızda quruluq, “istigəlmə” tutmaları

D) “istigəlmə” tutmaları, ürəkdöyünmə, depressiyalar, anemik sindrom

E) Piqmentasiya, dəridə quruluq, depressiyalar, susuzluq
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
891) Kişi klimaksının patogenezində nə durur?
A) Androgenlərin və estrogenlərin defisiti

B) Estrogenlərin artması

C) Androgenlərin defisiti

D) Tiroid hormonların azalması

E) Qonadotrop hormonların azalması
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
892) Kişi klimaksının diaqnozunu təsdiq etmək üçün hansı müayinələr aparılmalıdır?
A) EKQ, densitometriya, cinsi vəzilərin USM-si

B) Döş qəfəsinin R-skopiyası, qanın ümumi analizi, EKQ

C) Daxili orqanların USM-si, beyinin R-qrafiyası, hormonal sınaqlar

D) Hormonal analizlər, qanın ümumi analizi, densitometriya

E) Cinsi vəzilərin USM-si, hormonal analizlər, döş qəfəsinin R-skopiyası
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
893) Kişi klimaksı zamanı hansı hormonal analizlər vacibdir?
A) LH, FSH

B) TSH, prolaktin

C) FSH, ümumi testosteron

D) Ümumi testosteron, cinsi hormonları birləşdirən qlobulin

E) Cinsi hormonları birləşdirən qlobulin, LH
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
894) Yaşla əlaqədar mütləq androgen defisiti üşün hansı rəqəmlər xasdır?
A) 5 nmol/l aşağı rəgəmlər

B) 5 – 10 nmol/l arası rəqəmlər

C) 25 nmol/l aşağı rəqəmlər

D) 11 nmol/l aşağı rəqəmlər

E) 11 – 20 nmol/l arası rəqəmlər
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
895) Yaşla əlaqədar nisbi androgen defisiti nə deməkdir?
A) Testosteronun sekresiyasının cavan yaşla müqayisədə 100%-dən çox azalması

B) Testosteronun sekresiyasının cavan yaşla müqayisədə 25%-dən çox azalması və normanın aşağı səviyyəsində olması

C) Testosteronun sekresiyasının cavan yaşla müqayisədə 75%-dən çox azalması

D) Testosteronun sekresiyasının cavan yaşla müqayisədə 10%-dən çox azalması

E) Testosteronun sekresiyasının cavan yaşla müqayisədə 50%-dən çox azalması və normanın aşağı səviyyəsində olması
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
896) Kişi klimaksının erkən ağırlaşmalarına hansılar aiddir?
A) Anemik sindrom və sidik-cinsiyyət sistemində pozğunluqlar

B) Endokrin pozğunluqlar və anemik sindrom

C) Trofik və endokrin pozğunluqlar

D) Vegetativ-damar və psixoemosional pozğunluqlar

E) Psixoemosional və trofik pozğunluqlar
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
897) Mütləq androgen defisiti və fertilliyi saxlamaq şərti olmadığı zamanda kişi klimaksını aşağıdakı preparatlarla müalicə edirlər.
A) Metiltestosteron, xorionik qonadotropin

B) Siproteron asetat, testosteron undekanoat

C) Testosteron undekanoat, testosteron propionat

D) Xorionik qonadotropin, testosteron fenilpropionat

E) Testosteron propionat, testosteron fenilpropionat
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельнишенко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
898) Nisbi androgen defisiti və fertilliyi saxlamaq şərti olmadığı zamanda kişi klimaksını aşağıdakı preparatlarla müalicə edirlər.
A) Testosteron propionat

B) Xorionik qonadotropin

C) Metiltestosteron

D) Testosteron fenilpropionat

E) Testosteron undekanoat
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
899) Fertilliyi saxlamaq şərti ilə kişi klimaksını aşağıdakı preparatla müalicə edirlər.
A) Metiltestosteronla

B) Testosteron undekanoatla

C) Testosteron fenilpropionatla

D) Xorionik qonadotropinlə

E) Siproteron asetatla
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
900) Kişi klimaksını androgenlərlə müalicə etməkdən əvvəl hansı müayinələr aparılmalıdır?
A) Manual rektal müayinə, qanda PSA səviyyəsinin yoxlanılması

B) Cinsi vəzilərin USM-si, döş qəfəsinin R-skopiyası

C) Qanda PSA səviyyəsinin yoxlanılması, EKQ

D) Döş qəfəsinin R-skopiyası, manual rektal müayinə

E) EKQ, cinsi vəzilərin USM-si
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Москва, 2008.
901) Kişilərdə hipoqonadotrop hipoqonadizm zamanı XQ ilə MQ kombinə edilmiş terapiyanın məqsədi nədir?
A) İkincili cinsi əlamətlərin induksiyası

B) Libidonun qüclənməsi

C) Spermatogenezin induksiyası

D) Prolaktinin miqdarını aşağı salmaq

E) Leydiq hüceyrələrinin stimulyasiyası
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
902) Kişilərdə hipoqonadizmin müalicəsi depo-testosteron preparatlarının hansı dozada təyin etməklə başlanır?
A) 2 ml 3 gündən bir

B) 3 ml həftədə 1 dəfə

C) 1 ml hər gün

D) 1 ml 10 gündən bir

E) 2 ml hər gün
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
903) Yeniyetmədə birincili hipoqonadizm zamanı müalicəni hansı preparatlarla aparırlar?
A) Prozerin qrupu ilə

B) Xorionik qonadotropinlə

C) E vitamini ilə

D) Anabolik steroidlərlə

E) Sildenafil ilə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
904) Kriptorxizmdən tam müalicə olmağın optimal yaş dövrü hansıdır?
A) 5 yaşa qədər

B) 16 yaşa qədər

C) 2 yaşa qədər

D) 4 yaşa qədər

E) 10 yaşa qədər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
905) 4 yaşında uşaqda kriptorxizmin müalicəsi zamanı xorionik qonadotropinin ilkin dozası necə olur?
A) 500-1000 V

B) 1500-2000 V

C) 2000-2500 V

D) 100-200 V

E) 1000-1500 V
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
906) 10 yaşına qədər uşaqlarda kriptorxizmin müalicəsi zamanı XQ həftədə neçə dəfə vurulmalıdır?
A) Hər qün

B) 5 dəfə

C) 2 dəfə

D) 4 dəfə

E) 3 dəfə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
907) 10 yaşından böyük uşaqlarda kriptorxizmin müalicəsi zamanı XQ həftədə neçə dəfə vurulmalıdır?
A) 4 dəfə

B) 2 dəfə

C) Hər qün

D) 3 dəfə

E) 5 dəfə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
908) Oğlanlarda somatotrop hormonu çatmamazlığı ilə ahənqlik təşkil edən ikincili hipoqonadizmin müalicəsini hansı yaş dövründə başlamaq lazımdır?
A) 15-16 yaşında

B) 10-12 yaşnda

C) 6-7 yaşında

D) 18-19 yaşında

E) 12-13 yaşında
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©infoeto.ru 2022
обратиться к администрации
Как написать курсовую работу | Как написать хороший реферат
    Главная страница