Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. ЭндокринологияСкачать 1.8 Mb.
страница 9/18
Дата 25.08.2016
Размер 1.8 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

526) 3 yaşlı uşaq vaxtaşırı kəskin respirator infeksiyaya yoluxur. 1 həftə bundan əvvəl yanğı, susuzluq və sidik ifrazının tezləşməsi simptomları əmələ gəlib. Çəkisi kəskin azalır. Qısa müddətli insulini nə zaman vurmaq məqsədə uyğundur?
A) Yeməkdən 30 - 40 dəq əvvəl

B) Yeməkdən 45 dəq əvvəl

C) Yeməkdən 20 - 30 dəq əvvəl

D) Yeməkdən sonra

E) Yeməkdən 1 saat əvvəl
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова, Е.А.Андрианова Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных сахарным диабетом типа 1. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
527) 3 yaşlı uşaq tez-tez kəskin respirator infeksiyaya yoluxur. 1 həftə bundan əvvəl yanğı, susuzluq və sidik ifrazının tezləşməsi simptomları əmələ gəlib. Çəkisi kəskin azalır. İnsulinoterapiya təyin edərkən qısa müddətli insulini hansı nahiyəyə vurmaq lazımdır?
A) Çiyin nahiyəsinə

B) Qol nahiyəsinə

C) Kürək nahiyəsinə

D) Qarın nahiyəsinə

E) Bud nahiyyəsinə
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
528) Şəkərli diabet xəstəsi aşağıdakı sxemlə insulin qəbul edir: (8.30 - 6 V Actrapid НМ + 10 V Protafan НМ 13.00 - 6 V Actrapid НМ 18.30 - 4 V Actrapid HM+ 10 V Protafan НМ). Şikayətlər: qorxulu yuxular. Saat 02.30-qlikemiya-3,2 mmol/l, səhər ac qarına-qlikemiya -16 mmol/l. Bu halı nə ilə əlaqələndirirsiz?
A) Uzun müddətli insulinin dozasının səhər az olması ilə

B) Samodjı fenomeni ilə

C) “Sübh” fenomeni ilə

D) Uzun müddətli insulinin dozasının axşam az olması ilə

E) Qısa müddətli insulinin dozasının axşam artıq olması ilə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
529) Şəkərli diabet xəstəsi aşağıdakı sxemlə insulin qəbul edir: (8.30-6 V Actrapid НМ+10 V Protafan НМ 13.00 - 6 V Actrapid НМ 18.30 - 4 V Actrapid HM+ 10 V Protafan НМ). Şikayətləri: narahat, qorxulu yuxular. Saat 02.30-qlikemiya-3,2 mmol/l, səhər ac qarına - qlikemiya -16 mmol/l. İnsulinoterapiyada hansı dəyişikliklər etmək lazımdır?
A) Axşam vaxtı Protafanın dozasını azaltmaq

B) Axşam vaxtı Protafanın dozasını artırmaq

C) Heç bir dəyişikliklər etməmək

D) Səhər əlavə qısamüddətli insulin vurulması

E) Axşam vaxtı Protafanın dozasını azaltmaq, Actrapidin dozasını artırmaq
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
530) 1 tip şəkərli diabet stajı 1 ildən artıqdırsa insulinin sutkalıq tələbatı 1 kq çəkiyə neçə vahid təşkil edir?
A) 1,4-1,6 V

B) 0,8-1,0 V

C) 1,2-1,4 V

D) 0,6-0,8 V

E) 1,0-1,2 V
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
531) Yeniyetmələrdə pubertat dövrdə şəkərli diabet xəstəliyinin stajı 1 ildən artıqdırsa insulinin sutkalıq tələbatı 1 kq çəkiyə neçə vahid təşkil edir?
A) 1,0-1,5 V

B) 0,8-1,0 V

C) 1,4-1,6 V

D) 1,2-1,4 V

E) 1,0-1,2 V
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
532) Yeniyetmələrdə prepubertat dövrdə şəkərli diabet xəstəliyinin stajı 1 ildən artıqdırsa insulinin sutkalıq tələbatı 1 kg çəkiyə neçə vahid təşkil edir?q

A) 1,4-1,6 V

B) 0,8-1,0 V

C) 0,7-1,0 V

D) 1,0-1,2 V

E) 1,2-1,4 V


Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
533) Kiçik yaşlı uşaqlarda şəkərli diabet xəstəliyinin stajı 1 ildən azdırsa insulinin sutkalıq tələbatı 1 kq çəkiyə neçə vahid təşkil edir?
A) 1,0 V

B) 1,8 V


C) 0,2 V

D) 0,7 V


E) 0,5 V
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
534) Kiçik yaşlı uşaqlarda şəkərli diabet xəstəliyinin stajı 1 ildən artıqdırsa insulinin sutkalıq tələbatı 1 kg çəkiyə neçə vahid təşkil edir?
A) 1,2-1,4 V

B) 0,7-0,9 V

C) 0,5-0,6 V

D) 0,9-1,0 V

E) 1,4-1,6 V
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
535) 3 yaşlı uşaq vaxtaşırı kəskin respirator infeksiyaya tutulurdu. Bir həftə bundan əvvəl yanğı, susuzluq və sidik ifrazının tezləşməsi simptomları əmələ gəlib. Çəkisi kəskin azalır. Qanda qlikemiyanın səviyyəsi gün ərzində neçə dəfə ölçülməlidir?
A) 1 dəfə

B) 4 dəfə

C) 3-4 dəfə

D) 3 dəfə

E) 2 dəfə
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
536) 10 yaşında uşaqda 3 il bundan əvvəl şəkərli diabet diaqnozu qoyulub. Bazis-bolyus terapiyası qəbul edir. 3 qün bundan əvvəl kəskin respirator infeksiyaya tutulub-bununla bağlı hipertermiya, qün ərzində yanğı hissi, yüksək qlikemiya göstəriciləri və asetona müsbət reaksiya aşkar olub. İnsulinoterapiyada hansı dəyişiliklər etmək lazımdır?
A) İnsulinin sutkalıq dozasını 1 V/kg çəkiyə qədər artırmaq, lazım olsa qısa müddətli insulin ilə bolyus vurmaq

B) Heç bir dəyişiliklər etməmək

C) Əlavə uzun müddətli insulinin inyeksiyaları qünorta vurmaq

D) İnsulinin sutkalıq dozasını 50 % azaltmaq

E) Yalnız uzun müddətli insulinin sutkalıq dozasını artırmaq
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
537) 10 yaşında uşaqda 3 il bundan əvvəl şəkərli diabet diaqnozu qoyulub. Bazis-bolyus terapiyası qəbul edir. 3 qün bundan əvvəl kəskin respirator infeksiyaya tutulub-bununla bağlı hipertermiya, gün ərzində yanğı hissi, yüksək qlikemiya göstəriciləri və asetona müsbət reaksiya aşkar olub. Diabetin özünü idarəetmə prinsiplərinə əsaslanaraq sizin taktikanız?
A) Qanda və sidikdə şəkərin sutka ərzində 5 dəfə təyini

B) Sidikdə şəkərin, sidikdə asetonun sutka ərzində təyini

C) Qanda və sidikdə şəkərin, sidikdə asetonun sutka ərzində təyini

D) Qanda və sidikdə şəkərin, sidikdə asetonun sutka ərzində 7-8 dəfə təyini

E) Qanda və sidikdə şəkərin sutka ərzində 3-4 dəfə təyini
Ədəbiyyat: В.В.Петерковa. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
538) 10 yaşında uşaqda 3 il bundan əvvəl şəkərli diabet diaqnozu qoyulub. Bazis-bolyus terapiyası qəbul edir. 3 qün bundan əvvəl kəskin respirator infeksiyaya tutulub-bununla bağlı hipertermiya, gün ərzində yanğı hissi. yüksək qlikemiya göstəriciləri və asetona müsbət reaksiya aşkar olub. Hospitalizasiya göstərişlər hansıdır?
A) İştahsızlıq

B) Kataral simptomlar

C) Halsızlıq, zəiflik

D) Bədən hərarəti 390C

E) Qlikemiya 14 mmol/l artıq, daimi asetonuriya
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
539) 12 yaşlı qız 8 aydırkı şəkərli diabet xəstəsidir. Ciddi pəhrizə riayyət edir. 4 V Protafan səhər və axşam qəbul edir. 4 ay ərzində heç bir xəstəlik keçirməyib. 2 həftə bundan əvvəl yanğı, susuzluq artıb, qlyukozuriya 7 %, qlikemiya-qün ərzində-15-17 mmol/l. Vəziyyətin pisləşməsini nə ilə əlaqələndirirsiz?
A) Pubertatın başlanması ilə

B) Özünü idarəetmə prinsiplərinə riayyət etməməsi ilə

C) İnsulinin dozasının artıq olması ilə

D) Xəstəliyin müddəti ilə bağlı insulyar apparatının zəifləməsi ilə

E) İnsulinin düzgün vurulmaması ilə
Ədəbiyyat: В.В.Петеркова. Особенности инсулинотерапии у детей и подростков, больных СД 1 типа. CONSILIUM-MEDICUM Том 4/N 3/2002, Москва
540) Qeyri - proliferativ retinopatiya üçün xarakter deyil?
A) Qansızmalar

B) Mikroanevrizmalar

C) Venoz anomaliyalar

D) “Bərk” eksudatlar

E) “Yumşaq” eksudatlar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
541) Preproliferativ retinopatiya üçün xarakterik əlamət deyil?
A) Fibroz proliferasiya

B) Mikroanevrizmalar

C) Qansızmalar

D) “Yumşaq” və “bərk” eksudatlar

E) Venoz anomaliyalar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
542) Böyrəklərin hiperfunksiya mərhələsi üçün xaraterik deyil?
A) Yumaqcıq filtrasiyasının sürətinin artması

B) Böyrəklərdə qan dövranının sürətlənməsi

C) Böyrəklərin hipertrofiyası

D) Normoalbuminuriya

E) Yumaqcıq filtrasiyasının sürətinin azalması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
543) Başlanğıc struktur dəyişikliklər mərhələsi üçün xarakterik deyil?
A) Mikroalbuminuriya

B) Yumaqcıq filtrasiyasının sürətinin artması

C) Böyrək yumaqcıqlarının bazal membranının nazikləşməsi

D) Böyrək yumaqcıqlarının bazal membranının qalınlaşması

E) Mezanqiumun qenəlməsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
544) Şəkərli diabet diaqnozunu təsdiq etmək üçün hansı biokimyəvi göstəricinin təyini vacibdir?
A) HbA1c

B) Qlikozaminoqlikanların

C) Fruktozaminin

D) C-peptidin

E) Bilirubinin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
545) 2 tip şəkərli diabetin ən erkən metabolik markeri hansıdır?
A) Postprandial hipoqlikemiya

B) Ac qarna yüksək qlikemiya

C) Qecə vaxtı hipoqlikemiya əalmətləri

D) Asetonuriya

E) İnsulinosekresiyanın erkən fazasının pozulması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
546) Şəkərli diabetin yeni klassifikasiyası nəyə əsaslanır?
A) Müalicəyə

B) Histologiyaya

C) Heç bir əsası yoxdur

D) Morfologiyaya

E) Etiopatogenezə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
547) Metabolik sindrom anlayışına daxildir?
A) ÜİX, sentral piylənmə

B) Sentral piylənmə, arterial hipertoniya, sidik turşusunun səviyyəsinin artması

C) Abdominal piylənmə, arterial hipotoniya

D) Qinoid piylənmə, arterial hipotoniya

E) Bronxial astma, arterial hipertoniya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
548) Metabolik sindrom üçün xarakterikdir?
A) Bakteriuriya

B) Leykosituriya

C) Mikroalbuminuriya

D) Proteinuriya

E) Hematuriya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
549) Hipertriqliseridemiya 2 tip şəkərli diabet zamanı hansı fermentin aktivliyinin azalması ilə müşahidə olur?
A) Aldozoreduktazanın

B) Lipoproteinlipazanın

C) Qələvi fosfatazanın

D) Sorbitdehidroqenazanın

E) Katalazanın
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
550) Hansı preparat peros şəkərsalıcı effektlə bərabər hipolipidemik təsir göstərir?
A) Qlibenklamid

B) Diabeton

C) Siofor

D) Qlyurenorm

E) Qlyukobay
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
551) Karbohidrat mübadiləsinin kompensasiyası zamanı lipid dəyişiliklərini aradan götürmək üçün hansı preparatlardan istifadə etmək lazımdır?
A) Nikotin turşusundan

B) Öd turşularının sekvestrantlarından

C) Pioqlitazonlardan

D) Statinlərdən

E) Sorbitoldan
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
552) Metforminin əlavə təsiri hansı deyil?
A) Anemiya

B) Laktatasidoz

C) Ağızda metallik dad

D) Meteorizm

E) Arterial hipotoniya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
553) Hansı biquanidin istifadəsindən laktatasidozun yaranma ehtimalı azdır?
A) Fenforminin

B) Butilbiquanidlərin

C) Metforminin

D) Dimetilbiquanidlərin

E) Buforminin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
554) Hansı qrup peroral şəkərsalıcı preparatların istifadəsindən hipoqlikemiyanın yaranma ehtimalı yüksəkdir?
A) Sulfonilsidikcövhəri törəmələrinin

B) A-qlikozidaza inhibitorlarının

C) Biquanidlərin

D) Qlikemiyanın prandial requlyatorlarının

E) Tiazolidindionların
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
555) Şəkərli diabet və piylənmə ahənglik təşkil edərsə ən münasib preparat hansı ola bilər?
A) Rastinon

B) Qlipizid

C) Qlikvidon

D) Bukarban

E) Metformin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
556) Repaqlinid hansı peroral şəkərsalıcı qrup preparatlara aiddir?
A) Tiazolidindionlara

B) Biquanidlərə

C) Benzoy turşusunun törəməsinə

D) Sulfonilsidikcövhəri törəmələrinə

E) A-qlikozidaza inhibitorlarına
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
557) Repaqlinid qlibenklamid ilə mübaisədə hansı təsir qöstərir?
A) Daha uzun müddətli və tez

B) Daha uzun müddətli

C) Qısa, tez

D) Eyni təsirə malikdirlər

E) Daha lənq
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
558) Hansı preparatlar sulfonilsidikcövhəri törəmələrinin effektini gücləndirir?
A) Prednizolon

B) Peroral kontraseptivlər

C) Tiazid diuretiklər

D) Tetrasiklin

E) Dəmir preparatları
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
559) Sulfanilamid preparatların şəkərsalıcı təsirinin mexanizminə aşağıdakılardan hansı biri aid deyil?

A) Toxumalarda insulin reseptorlarının sayının artması

B) Mədəaltı vəzin b-hüceyrələrinin stimullaşdırılması

C) Bağırsaqlardan qlükozanın absorbsiyasının azalması

D) Qlükaqon sintezinin blokadası

E) İnsulindən asılı toxumaların endogen insulinə qarşı həssaslığının artması


Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
560) Şəkərli diabet xəstələrinə böyrəklərin funksiyası pozulanda sutkalıq kalorajda aşağıdakılar hansı məsləhət görülür?
A) Yemək duzunun miqdarını azaltmamaq.

B) Sutkada zülalların miqdarını 30-50 q qədər azaltmaq.

C) Sutkada yağların miqdarını 150 q qədər artırmaq.

D) Bütün tərəvəzlərdən pomidora üstünlük vermək.

E) Çoxlu mineral su istifadə etmək.
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
561) Antiaterogen pəhrizə aşağıdakılardan hansı biri daxil deyil?
A) Dəniz yosunları

B) Pendir

C) Siyənək

D) Dəniz kələmi

E) Skumbriya
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
562) Antiaterogen pəhriz tərkibində aşağıdakılardan hansının tərkibində olmalıdır?
A) Eykozoheksayen turşusu

B) Xolesterin

C) Askorbin turşusu

D) Kalium

E) Natrium
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
563) Ketoasidotik vəziyyətdə olan I tip şəkərli diabet xəstəsinin pəhrizindən aşağıdakı ərzaqların istisna edilməsi yağların qidada azalmasına imkan yaratdı?
A) Xama, pendirlər, yağ

B) Süd, qatıq

C) Sıyıq, kartof

D) Yağsız kəsmik, treska

E) Çörək, tərəvəz
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
564) Sulfanilamid preparatların təyininə aşağıdakılardan hansı göstəriş deyil?
A) İnsulinədavamlılıq

B) Yuvenil (uşaq) diabet

C) Pəhrizlə kompensasiya olunmayan şəkərli diabet tip 2

D) Stabil gedişli şəkərli diabet tip 2

E) Steroid diabet
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
565) Sulfanilamid preparatların təyininə aşağıdakılardan hansı biri mütləq əks göstəriş deyil?
A) Qan xəstəlikləri (leykopeniya, trombositopeniya)

B) Diabetik nefropatiyanın IV-V mərhələləri

C) İnsult (kəskin faza)

D) Hamiləlik, laktasiya

E) Ketoasidoz
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
566) Piylənmə ilə müşahidə olunan II tip şəkərli diabet zamanı aşağıdakılardan biri məqsə-dəuyğun deyil?
A) Metformin

B) Fiziki aktivlik

C) Sutkada 1000-1200 kkal ibarət olan pəhriz

D) Bazis-bolüs insulin terapiyası

E) Qliklazid
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
567) Şəkərsalıcı preparatlara aid olan I nəsil sulfanilsidik cövhərinin törəmələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Oranil

B) Xlorpropamid

C) Qlipizid

D) Tolbutamid

E) Bukarban
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
568) II nəsil sulfanilsidik cövhərinin törəmələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Tolbutamid

B) Qliklazid

C) Qlibenklamid

D) Qlikvidon

E) Qlipizid
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
569) Sulfanilsidik cövhərinin törəmələrindən ən qısa yarımparçalanma dövrü olan və orqanizmdən tez çıxarılan preparatı göstərin:
A) Qlipizid

B) Qliklazid

C) Qlikvidon

D) Bukarban

E) Qlibenklamid
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
570) Şəkərli diabet xəstələrində yumaqcıq filtrasiyasının surəti 60 ml/dəq az olduqda hansı sulfanilamid preparatını təyin etmək olar?
A) Qliklazid

B) Bukarban

C) Qlikvidon

D) Qlipizid

E) Qlibenklamid
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
571) Şəkərsalıcı preparatlar olan sulfanilsidik cövhərinin törəmələrinin təsirlərinə aşagıdakılardan hansı biri aid deyil?
A) Qlükaqon sintezinin və sekresiyasının stimullaşdırılması

B) İnsulin sintezinin artırılması

C) B-hüceyrələrin qlükozaya olan fizioloji həssaslığının bərpası

D) B-hüceyrələrin insulin sekresiyasının gücləndirilməsi

E) Qan şəkərinin azalması
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
572) Sulfanilamid preparatların əlavə təsirlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Hipoqlikemiya

B) Leykopeniya

C) Bədən çəkisinin artması

D) Laktatasidoz

E) Trombositopeniya
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
573) Qliklazid preparatının təsirlərinə aşağıdakılardan biri aid deyil.
A) Mədə-bağırsaq sistemindən karbohidratların sorulmasının ləngiməsi

B) Qanda qlükozanın səviyyəsinin azalması

C) C-peptidin səviyyəsinin artması

D) İnsulin sekresiyasının I fazasının bərpası

E) Trombositlərin aqreqasiyasının azalması
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
574) Qlibenklamidin təsirlərinə aşağıdakılardan biri aid deyil:
A) İştahanın azalması

B) İnsulin sekresiyasının II fazasının bərpası

C) Qanda C-peptidin səviyyəsinin artması

D) Qlikemiyanın azalması

E) Qlükozuriyanın azalması
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
575) Alfa-qlükozidazanın inqibitorlarının təsirlərinə aşağıdakılardan biri aid deyil:
A) Nazik bağırsaqda qlükozanın sorulmasının ləngidilməsi

B) Postprandial qlikemiyanın azalması

C) Qanda qlükozanın səviyyəsinin orta hesabla 1 mmol/l azalması

D) B-hüceyrələrin insulin sekresiyasının stimullaşdırılması

E) Qlükoneogenezə təsiri olmur
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
576) II tip şəkərli diabet xəstələrində ən güclü hipoqlikemik effekt bu kombinasiyada müşahidə edilir:
A) Sulfanilsidik cövhərinin törəmələri + fiziki aktivlik

B) Alfa-qlükozidazanın inqibitorları + fiziki aktivlik

C) Alfa-qlükozidazanın inqibitorları

D) Biquanidlər + fiziki aktivlik

E) Sulfanilsidik cövhərinin törəmələri
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
577) Sulfanilamid preparatların əlavə təsirlərinə aşağıdakılardan biri aid deyil:
A) Mədə-bağırsaq təzahürləri

B) Qaraciyərin funksiyasının toksik pozulmaları

C) Bədən çəkisinin azalması

D) Trombositlərin, leykositlərin azalması

E) Allergik reaksiyalar
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
578) II tip şəkərli diabet xəstələrində sulfanilamid preparatlarına qarşı ikincili davamlılığın (rezistentliyin) yaranması aşağıdakılardan hansı biri ilə bağlı deyil?
A) İnsulinədavamlılığın azalması ilə

B) Çox yemə ilə

C) B-hüceyrələrin sayının proqressivləşən azalması ilə

D) Fiziki aktivliyin azalması ilə

E) Dozanın və qəbul vaxtının düzgün seçilməməsi ilə
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
579) Sulfanilamid preparatların qəbulu fonunda yaranan və huşun itməsi olmadan gedən ağır hipoqlikemiya zamanı aşağıdakılardan hansı biri məsləhət görülmür?
A) Qlükozanın vena daxilinə vurulması

B) Tez həll olunan karbohidratların peroral qəbulu

C) Qlükaqonun vurulması

D) Adrenalinin vurulması

E) Sulfanilamid preparatların əvvəlki dozada və rejimində qəbulunun davamı
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
580) Ən az faizlə böyrəklə ifraz olunan sulfanilamid preparatı budur?
A) Qlibenklamid

B) Minidiab

C) Diabeton

D) Qlürenorm

E) Xlorpropamid
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
581) Biquanidlərin şəkərsalıcı effektinin mexanizmlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Qlükoneogenezin tormozlanması

B) β - hüceyrələrin insulin sekresiyasının stimullaşdırılması

C) İnsulin təsirinin gücləndirilməsi

D) Əzələ toxuması tərəfindən qlükozanın mənimsənilməsinin artması

E) Qara ciyərdən qlükozanın çıxmasının tormozlanması
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
582) III nəsil sulfanilamid preparatlarına aşağıdakılardan hansı biri aiddir?
A) Qlimepirid

B) Qlipizid

C) Qlibenklamid

D) Qliklazid

E) Xlorpropamid
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
583) II tip ŞD xəstələrinə biquanidlər bu vəziyyətdə əks göstəriş deyil.
A) Hamiləlik və laktasiya dövrü

B) Ketoasidoz

C) 65 yaşdan yuxarı dövr

D) Toxuma hipoksiyası

E) Piylənmə və hiperlipidemiya
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
584) Biquanidlərin təyininə hansı vəziyyət əks göstərişdir?
A) II tip şəkərli diabet və piylənmə

B) II tip şəkərli diabet və sulfanilamid preparatlarına rezistentlik

C) II tip şəkərli diabet və hiperlipidemiya

D) II tip şəkərli diabet və ÜİX

E) Sulfanilamid preparatlarla kombinasiyada
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
585) Aşağıdakılardan biri şəkərsalıcı təsirə malik deyil?
A) Arfazetin

B) Mirfazin

C) Çay yarpaqları

D) Dəfnə yarpağı

E) Yaşıl lobyanın tayları
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
586) Bu preparatlardan biri angioprotektor təsirə malik deyil?
A) Bukarban

B) Kalsium dobezilat

C) Qliklazid

D) Parmidin

E) Pentoksifillin
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000
587) Diabetik angiopatiyaların müalicəsində aşağıdakılardan hansı biri istifadə olunmur?
A) Sulodeksid

B) Doksium

C) Prodektin

D) Trental

E) Qlibenklamid
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Диабетология, Москва, 2000

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


База данных защищена авторским правом ©infoeto.ru 2022
обратиться к администрации
Как написать курсовую работу | Как написать хороший реферат
    Главная страница