Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. ЭндокринологияСкачать 1.8 Mb.
страница 7/18
Дата 25.08.2016
Размер 1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

400) Şəkərli diabetin əlverişsiz proqnozunu nə vaxt vermək olar?
A) Qeyri-proliferativ diabetik retinopatiya inkişaf edərsə

B) Diabetik komalar zamanı, diabetik qanqrena inkişaf edərsə, beyin qan dövranının pozulması və ya miokard infarktı zamanı

C) İnsulinrezistentlik yaranarsa

D) Lipodistrofiyalar yaranarsa, diabetik polineyropatiya inkişaf edərsə

E) Qestasiyon şəkərli diabet inkişafı zamanı
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
401) Hiperlaktatasidotik komanın yaranma səbəbləri hansılardır?
A) Biquanidlərlə müalicə,qanaxma, şok, anemiya nəticəsində yaranan hipoksiya

B) İnsulin dozasının artıq olması

C) Sulfanilamid törəmələri ilə müalicə

D) Miokard infarktı

E) Xora xəstəliyi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
402) Hiperlaktatasidotik komanın müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Böyük dozada insulinoterapiya

B) Vena daxili adrenalin hidroxloridin vurulması

C) Vena daxili 2,5% natriyum bikarbonat məhlulunun köçürülməsi, ürək və damargenişləndirən preparatların istifadəsi, biquanidlər

D) Vena daxili 2,5% natriyum bikarbonat məhlulunun köçürülməsi, ürək və damargenişləndirən preparatların istifadəsi, orta dozada insulinoterapiya

E) Vena daxili 5% qlyukozanın köçürülməsi, ürək və damargenişləndirən preparatların istifadəsi, yüksək dozada insulinoterapiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
403) Hiperosmolyar komanın klinikasına hansı simptomlar daxildir?
A) Hipertenziya

B) Tənəffüs sisteminin fəaliyətinin pozulması, nevrolojı simptomatikasının olması

C) Nevrolojı simptomatikasının olmaması

D) Bradikardiya

E) Dehidratasiya əlamətləri, ürək-damar sisteminin fəaliyyətinin pozulması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
404) Hiperosmolyar koma zamanı ketoasidotik komadan fərqli olaraq hansı simptomlar müşahidə olunur?
A) Ağızdan aseton qoxusu

B) Nevrolojı simptomatika

C) Kussmaul tənəffüsü

D) Normoqlikemiya

E) Asetonuriya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
405) Hiperosmolyar komanın müalicə prinsipləri hansılardır?
A) 0,45 % NaCl məhlulu, KCl məhlulu, insulinoterapiya

B) 5% qlyukoza məhlulu, KCl məhlulu, insulinoterapiya

C) 0,9 % NaCl məhlulu, MgSO4 məhlulu, insulinoterapiya

D) Hipertonik məhlul, MgSO4 məhlulu, KCl məhlulu

E) 20 % NaCl məhlulu, 40% qlyukoza məhlulu, KCl məhlulu
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
406) Hiperqlikemik ketoasidotik koma zamanı keçirilən müalicə tədbirləri zamanı vena daxili qlükozanın təyini nə məqsədi daşıyır?
A) Qlikogenezin stimulyasiyası

B) Ketogenezin dayandırılması

C) Lipolizin stimulyasiyası

D) Qlikogenolizin stimulyasiyası

E) Qlikogenezin dayandırılması
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
407) Hipoqlikemiyanın adrenerji təzahürü hansıdır?
A) Hipotermiya

B) Baş ağrıları

C) Ürək bulanma

D) Amneziya

E) Görmə qabiliyyətinin pozulması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
408) Hipoqlikemiyanın nevrolojı təzahürü hansıdır?
A) Tərləmə

B) Tremor

C) Qulaq batması

D) Oyanıqlıq

E) Əsəbilik
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
409) Yünqül hipoqlikemiya zamanı birinci kömək nədir?
A) Vena daxili damcı ilə 5-10% glyukoza məhlulunun vurulması

B) Vena daxili 0,45% qlyukozanın vurulması

C) 1-2 çörək vahidi tez sovrulan karbohidratların qəbulu

D) Dəri altı adrenalinin vurulması

E) Əzələ və ya vena daxili 1ml qlyukaqonun vurulması
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
410) Hipoqlikemiyanın yaranmasına nə səbəb ola bilməz?
A) Alkoqol qəbulu

B) İnsulinin dozasının artırılması.

C) Stress

D) Qida rejiminin pozulması, fiziki aktivlik

E) İnsulinin dozasının azaldılması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
411) Hipoqlikemiya nəyin yaranmasına təkan verə bilər?
A) Beyin qan dövranının pozulmasına

B) İnsulinrezistentliyə

C) Qaraciyərin piylənməsinə

D) Retinal qansızmalara

E) Mikrioangiopatiyaların proqressivləşməsinə
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
412) Hipoqlikemiyanı necə aradan götürmək olar?
A) Vena daxili qlyukozanın vurulması ilə, əzələdaxili qlyukaqonun vurulması ilə

B) Əzələdaxili qlyukozanın vurulması ilə

C) Əzələ daxili laziksin vurulması ilə

D) İnsulin inyeksiyası ilə

E) B-adrenoblokatorların qəbulu ilə
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
413) Hipoqlikemik komanın yaranma səbəbləri hansılardır?
A) İnsulin dozasının artıq olması, insulinin hər zaman vurulan dozası ilə yanaşı qidada karbohidratların kəsad olması

B) İnsulin dozasının azalması ilə yanaşı qidada karbohidratların kəsad olması

C) Ürək-qan dövranının funksiyasının pisləşməsi

D) Qidanın yağ ilə kəsad olması

E) Qidanın zülal ilə kəsad olması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
414) Hipoqlikemik koma zamanı nə müşahidə olur?
A) Tonik və klonik qıc olmaların yaranmaması

B) Komanın tez zamanda inkişafı, hipertermiya, taxikardiya

C) Komanın tədricən inkişafı, hipertermiya,bradikardiya

D) Komanın tədricən inkişafı, hipertermiya, taxikardiya

E) Komanın tez zamanda inkişafı, hipotermiya, taxikardiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
415) Hipoqlikemik komanın yaranmaması üçün profilaktik tədbirlərə hansı aid deyil?
A) Xəstələrin qida rejiminə düzqün riayət etmələri

B) Xəstələrin insulin rejiminə düzqün riayət etmələri

C) Xəstələrin başlanğıc hipoqlikemiyalar haqqında anlayışın olması və bu hal yarandıqda tez sovrulan karbohidratlatın qəbulu

D) AT nəzarəti və asetonuriyanın nəzarəti

E) Qlyukozanın sovrulmasını stimulyasiya edən preparatlardan istifadə zamanı diqqətli olmaq
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
416) Hipoqlikemik koma zamanı müalicə tədbirləri hansılardır?
A) Vena daxili damcı ilə 0,45% NaCl məhlulunun vurulması, əzələ və ya vena daxili 1ml qlyukaqonun vurulması

B) Vena daxili damcı ilə 0,9% NaCl məhlulunun vurulması, əzələ və ya vena daxili 1ml noradrenalinin vurulması

C) Vena daxili Rinqer məhlulunun vurulması

D) Vena daxili şırımla 40% glyukoza məhlulunun (40-100 ml) vurulması, vena daxili damcı ilə 5-10% glyukoza məhlulunun vurulması, əzələ və ya vena daxili 1ml qlyukaqonun vurulması

E) Vena daxili Hemodez məhlulunun vurulması, vena daxili insulinin vurulması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
417) İşemik pəncə üçün hansı simptomlar səciyyəvi deyil?
A) Əzələlərdə qıcolmalar

B) Paresteziyalar

C) Hissiyatsızlıq

D) Fasiləli axsama

E) Aşağı ətrafların soyuq olması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
418) Şəkərli diabet zamanı periferik sinir sisteminin zədələnmə növləri hansılardır?
A) Bütün sadalananlar

B) Mononeyropatiya

C) Radikulopatiya

D) Polineyropatiya

E) Amiotrofiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
419) Avtonom diabetik neyropatiyanın kliniki formaları hansılardır?
A) Tənəffüs, qara ciyər, böyrək-üstü

B) Ürək-damar, mədə-bağırsaq, sidik-cinsiyyət

C) Hipofizar. hipotalamik

D) Böyrək

E) Beyin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
420) Diabetik mikroanqiopatiya üçün ən xarakter morfolojı xüsusiyyət hansıdır?
A) Birləşdirici toxumada degenerativ dəyişiliklər

B) Kapillyarların bazal membranının qalınlaşması

C) Endoteliyin limfoid infiltrasiyası

D) Kapillyarların bazal membranının nazikləşməsi

E) Arteriyaların hüceyrələrində PAS-müsbət maddələrin toplanması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
421) Şəkərli diabet zamanı aterosklerotik dəyişiliklər ən nadir hallarda hansı damarlarda yarana bilər?
A) Böyrək

B) Dalaq


C) Beynin

D) Koronar

E) Aşağı ətrafların
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
422) Diabetik avtonom kardiopatiyanın ən təhlükəli halı hansıdır?
A) Daimi olmayan taxikardiya

B) Ortostatik hipotenziya

C) Daimi taxikardiya

D) Fiksə olunmuş ürək ritmi

E) Ağrısız miokard infarktı
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
423) Diabetik neyropatiyanın müalicə prinsiplərinə hansı aid deyil?
A) Antioksidantların təyini (A və E vitamini)

B) Qlikemiyanın ciddi kompensasiyası

C) Tiokt turşusunun törəmələrinin təyini, nikotin turşusunun təyini

D) Qlikemiyanın dekompensasiyası

E) B - qrup vitaminlərinin təyini
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
424) Mogensen təsnifatına görə diabetik nefropatiya neçə mərhələyə bölünür?
A) Beş

B) Dörd


C) Üç

D) Altı


E) İki
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
425) Diabetik nefropatiyanın uremik mərhələsində müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Oksigenoterapiya

B) Hemadsorbsiya

C) Plazmaferez

D) Hemodializ, peritoneal dializ, süni böyrək apparatı

E) Lavaj
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
426) Mikroalbuminuriya zamanı sidik ilə nə qədər albumin ekskresiya olunur?
A) < 3 qr/sut.

B) >30 mq/sut

C) 30-300 mq/sut

D) <300 mq/sut

E) 20-200 mq/sut
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
427) Diabetik nefropatiyanı hansı xəstəliklərlə differensial diaqnostika etmək olar?
A) Böyrək kistaları, böyrək şişləri

B) Böyrək ptozu, amiloidoz

C) Böyrək şişləri, sistem vaskulitlər

D) Böyrək vərəmi, pielonefrit, qlomerulonefrit

E) Böyrək daşı xəstəliyi, revmatoidli artrit
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
428) Kohner-Port təsnifatına görə diabetik retinopatiya neçə mərhələyə bölünür?
A) Dörd

B) İki


C) Üç

D) Beş


E) Altı
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
429) 1 tip şəkərli diabet üçün nə xarakterikdir?
A) İnterkurrent xəstəliklər fonunda insulin tələbatının azalması

B) Xəstəliyin tədricən başlanması, laktatasidoza meyyilik, insulinrezistentlik

C) Xəstəliyin tədricən başlanması, laktatasidoza meyyilik, qanda insulin miqdarının azalması

D) Xəstəliyin kəskin başlanması, qanda insulin miqdarının dəyişilməməsi

E) Xəstəliyin kəskin başlanması, ketoasidoza meyyilik, qanda insulin miqdarının azalması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
430) 2 tip şəkərli diabet üçün nə xarakterikdir?
A) Qanda insulin miqdarının artması, insulinrezistentlik

B) İnterkurrent xəstəliklər fonunda insulin tələbatının azalması

C) Qanda insulin miqdarının azalması, kəskin arıqlama

D) Xəstəliyin kəskin başlanması

E) Qanda insulin miqdarının azalması, insulinrezistentlik
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
431) Şəkərli diabetin yaranmasına hansı faktorların təsiri ola bilməz?
A) B-hüceyrələrin proqressiv destruksiyası

B) Genetik meyyilik, erkən metabolik dəyişiliklər

C) İmmunolojı aktivasiya

D) Ətraf mühitin təsiri

E) Alfa-hüceyrələrin proqressiv destruksiyası
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
432) 2 tip şəkərli diabet müalicəsi üçün hansı preparatlardan istifadə edilmir?
A) A-qlikozidazanın inhibitorları

B) Tiazolidindionlar

C) Qlyukokortikoidlər

D) Sulfonilamid törəmələri, biquanidlər

E) Qlikemiyanın prandial requlyatorları
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
433) Şəkərli diabet xəstələrində arterial hipertoniyanın müalicəsi üçün seçim preparatları hansılardır?
A) APF-inhibitorları

B) Diuretiklər

C) Ürək qlikozidlər

D) B-blokatorlar

E) Nitratlar
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
434) Qestasiyon şəkərli diabet qedişatına görə neçə mərhələyə bölünür?
A) 3

B) 4


C) 6

D) 7


E) 5
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
435) Şəkərli diabetin uzun müddətli kompensasiyasını hansı göstərici əks etdirir?
A) Qlyukozalaşmış hemoqlobinin səviyyəsi

B) Qecə saat 3 qanda şəkərin miqdarı

C) Qanda şəkərin miqdarının ac qarna və 2 saat yeməkdən sonra

D) Lipid mübadiləsinin qöstəriciləri

E) Sutkalıq qlikemik profil
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
436) Glyukozalaşmış hemoglobinin təyini həkimə nə imkanı yaradır?
A) 2-3 ay ərzində aparılmış şəkərsalıcı terapiyanın qiymətləndirilməsi

B) 1-3 həftə ərzində glikemiyanın orta səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

C) Qestasiyon şəkərli diabetin aşkarlanması

D) 2-3 qün ərzində glyukozanın miqdarının qiymətləndirilməsi

E) 6-9 ay ərzində aparılmış şəkərsalıcı terapiyanın qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
437) Qestasiyon şəkərli diabetin birinci trimestrində nə muşahidə olur?
A) İnsulinə tələbatın artması, hiperqlikemiyaya və laktatoasidoza meyillik

B) Laktatasidoza meyillik

C) İnsulinə tələbatın azalması, hipoqlikemiyaya və ketoasidoza meyillik

D) Normoqlikemiya, laktatasidoza meyillik

E) İnsulinə tələbatın olmamaması
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
438) Qestasiyon şəkərli diabetin ikinci trimestrində nə muşahidə olur?
A) Laktatasidoza meyillik

B) İnsulinə tələbatın azalması

C) İnsulinə tələbatın artması

D) Hipoqlikemiyaya meyillilik

E) Ketoasidoza meyillik
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
439) Şəkərli diabet zamanı çoxsululuq nəyə gətirib çıxara bilər?
A) Hiperinsulinizmə

B) Xorionik qonadotropinin aktivliyinin artmasına

C) Hipoinsulinemiyaya

D) Ciftin funksiyasının yüksəlməsi

E) Hamiləliyin gedişatının ağırlaşmasına, dölün ölüm ehtimalının artması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
440) Şəkərli diabet olan analardan doğulmuş uşağların artıq bədən çəkiləri nə ilə bağlıdır?
A) Dölün hiperinsulinizmi ilə, cift baryerini artıq miqdarda keçmiş qlyukoza ilə

B) AKTH-ın miqdarının azalması ilə

C) Lipogenezin ləngiməsi ilə

D) Dölün hipoinsulinizmi ilə, cift baryerini artıq miqdarda keçmiş qlyukoza ilə

E) Cift laktoqeninin səviyəsinin azalması ilə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
441) Bətndaxili inkişafın neçənci həftəsində dölün pankreası funksional aktivliyə başlayır?
A) 18 həftədə

B) 16 həftədə

C) 10 həftədə

D) 14 həftədə

E) 12 həftədə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
442) Şəkərli diabeti olan analardan doğulan uşaqlar ən çox hansı patologiyadan tələf olur?
A) Ürək çatışmazlığı

B) Beyin hipoksiyası

C) Qara ciyər çatışmazlığı

D) Böyrək çatışmazlığı

E) Ağ ciyər çatışmazlığı
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
443) Şəkərli diabeti olan hamilələrdə Kesar əməliyyatına göstərişlər hansılardır?
A) Dölün böyük ölçüləri, diabetin labil qedişatı, hamiləlik toksikozu

B) Diabetik polineyropatiya

C) Dölün kiçik ölçüləri, diabetin stabil qedişatı

D) Ananın gənc olması

E) Uşağın atasında şəkərli diabetin olması
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
444) Hansı preparat bağırsaqlarda qlyukozanın sovrulmasını azaldır?
A) Amaril

B) Qlibenklamid

C) Diabeton

D) Qlyukobay

E) Aktos
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
445) Böyük cərrahi müdaxilələr zamanı şəkərli diabetli xəstəyə nə təyin olunur?
A) Sulfanilamid törəmələri

B) A-qlikozidazanın inhibitorları

C) Tiazolidindionlar

D) Biquanidlər

E) İnsulin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
446) Bu peroral şəkərsalıcı preparatlardan hansı gün ərzində 1 dəfə qəbul olunur?
A) Diabeton

B) Amaril, Diabeton MR

C) Minidiab

D) Qlyurenorm

E) Qlibenklamid
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
447) İnsulin molekulu neçə aminturşusundan ibarətdir?
A) 51

B) 56


C) 66

D) 32


E) 58
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
448) a-qlikozidazanın inhibitorlarının təyininə əks göstərişlər hansılardır?
A) Ürək xəstəlikləri

B) Qara ciyər xəstəlikləri

C) Ağ ciyər xəstəlikləri

D) Böyrək xəstəlikləri

E) Mədə-bağırsaq xəstəlikləri
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
449) Bu hormonlardan hansı kontrainsulyar deyil?
A) STH

B) Qlyukaqon

C) Kortizol

D) Aldosteron

E) Tireoid hormonlar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
450) Şəkərli diabet tip 2 xəstələrinə insulinoterapiya hansı hallarda göstəriş deyil?
A) Hamiləlik

B) Kiçik cərrahi əməliyyatlar

C) Kaxeksiya

D) Diabetik pəncə

E) Peroral şəkərsalıcı preparatlara rezistentlik
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
451) Şəkərli diabet xəstələrinə fiziki aktivlik üçün göstərişlər hansılardır?
A) Hiperqlikemiya < 15 mmol/l

B) Proliferativ diabetik retinopatiya

C) Qeyri proliferativ diabetik retinopatiya

D) Hipoqlikemiya

E) Ketoasidoz
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
452) «Dawn» fenomeni özünü necə büruzə verir?
A) Qanda şəkərin miqdarının səhərki göstəricilərinin azalması ilə

B) Qanda şəkərin miqdarının günorta göstəricilərinin yüksək olması ilə

C) Qanda şəkərin miqdarının səhərki göstəricilərinin yüksək olması ilə

D) Qanda şəkərin miqdarının axşamki göstəricilərinin yüksək olması ilə

E) Qanda şəkərin miqdarının axşamki göstəricilərinin azalması ilə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
453) Lipodistrofiyanın müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Bir müddət insulinin novokain ilə vurulması, insulin növünün dəyişdirilməsi

B) Qlikemiyanın prandial requlyatorlarının təyini

C) Qlyukokortikoidlərin təyini

D) Bir müddət insulinin vurulmaması

E) Biquanidlərin təyini
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
454) Şəkərli diabet xəstələrində “bal ayı” anlayışı nə deməkdir?
A) 1 tip ŞD uzun müddət xəstə olan insanlarda insulin ehtiyacının kəskin azalması

B) 1 tip ŞD yeni tutulmuş insanlarda insulin ehtiyacının bir muddətli azalması, diabetə yeni tutulmuş insanlarda insulin ehtiyacının bir muddətli olmaması

C) Diabetə yeni tutulmuş insanlarda insulin ehtiyacının bir müddətli kəskin artması

D) 1 tip ŞD uzun müddət xəstə olan insanlarda insulin ehtiyacının kəskin artması

E) 2 tip ŞD uzun müddət xəstə olan insanlara insulin təyini
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
455) “Bal ayı” zamanı həkimin taktikası nədən ibarətdir?
A) İnsulin terapiyasının dayandırılması və qlyukokortikoidlərin təyini

B) İnsulin terapiyasinın davam etməklə bərabər biquanidlərin təyini

C) İnsulin terapiyasının dayandırılması ilə bərabər daim qlikemiyanın nəzarəti

D) İnsulin terapiyasının dayandırılması və biquanidlərin təyini

E) İnsulin terapiyasinın davam etməsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
456) Şəkərli diabetin kompleks müalicəsində anabolik steroidlərin təyini nə məqsəd daşıyır?
A) Zülal mübadiləsinin stimulyasiyası

B) Lipolizin sürətlənməsi

C) Lipid mübadiləsinin stimulyasiyası

D) Qlikemiya qöstəricilərinin yaxşılaşdırılması

E) Qlyukoneogenezin stimulyasiyası
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
457) Diabetik nefropatiya zamanı hemasorbsiya seanslarının aparılması nə məqsədi daşıyır?
A) İnsulinə tələbatın artması

B) Lipid qöstəricilərinin yaxşılaşdırılması

C) İnsulinə tələbatın azalması, karbohidrat qöstəricilərinin yaxşılaşdırılması, yumaqcıqların filtrasiyasının sürətlənməsi

D) Tənəffüs sisteminin fəaliyətini yaxşılaşdırmaq,yumaqcıqların filtrasiyasının sürətlənməsi

E) Ürək-damar sisteminin fəaliyətini yaxşılaşdırmaq, zülal qöstəricilərinin yaxşılaşdırılması, yumaqcıqların filtrasiyasının lənqiməsi
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
458) Diabetik “pəncənin” müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Diabetin ciddi kompensasiyası, angioprotektorların təyini, antibiotiklərin təyini, antiaqreqantların təyini, immunomodulyatorların təyini

B) Diabetin ciddi kompensasiyası, antiaritmik preparatların təyini, qlyukokortikoidlərin təyini

C) Diabetin ciddi kompensasiyası, bronxolitiklərin təyini, polivitaminlərin təyini, tiazolidinlərin təyini

D) Diabetin ciddi kompensasiyası, antihipertenziv preparatların təyini, immunodepressantların təyini

E) Diabetin ciddi kompensasiyası, aminturşularının təyini, tireoid hormonların təyini, biquanidlərin təyini
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков Лечение болезней внутренних органов «Белмедкнига», Витебск, 1998
459) A-qlikozidaza inhibitorlarının təyini üçün göstərişlər hansılardır?
A) Qestasiyon şəkərli diabet

B) Sulfanilamid törəmələrinə rezistentlik

C) 2 tip şəkərli diabet

D) Ketoasidoz

E) 1 tip şəkərli diabet
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
460) Hansı endokrin orqanların patoloqiyası zamanı şəkərli diabet yarana bilər?
A) Qalxanvariətraf vəzilər

B) Qalxanvari vəzi, hipofiz, böyrək-üstü vəzi

C) Yumurtalar, hipotalamus, qalxanvariətraf vəzilər

D) Timus


E) Yumurtalıqlar, timus, hipofiz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


База данных защищена авторским правом ©infoeto.ru 2022
обратиться к администрации
Как написать курсовую работу | Как написать хороший реферат
    Главная страница