Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. ЭндокринологияСкачать 1.8 Mb.
страница 4/18
Дата 25.08.2016
Размер 1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

212) Qalxanvari vəzin medullyar xərçəngi hansı hüceyrələrdən əmələ gəlir?
A) Yastıepiteliy hüceyrələrindən

B) A-hüceyrələrdən (follikulyar)

C) B-hüceyrələrdən (Aşkenazi)

D) Qürtl hüceyrələrindən

E) C-hüceyrələrdən (parafollikulyar)
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
213) Tireoliberin nəyin sekresiyasını artırır?
A) Prolaktinin

B) STH-un

C) AKTH-un

D) Adrenalinin

E) FSH-un
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
214) Qalxanvari vəzin xərçənqinin yaranmasının risk faktorlarına hansı aid deyil?
A) Tireoid hormonların qəbulu

B) Çoxdüyünlü ur

C) Radiasiyanın təsiri

D) Ailədə qalxanvari vəzin xərçənqi hallarının rast qəlməsi

E) Anamnezdə boyun nahiyəsinin şualanması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
215) 25 yaşlı qadın son 6 ay ərzində 10 kq arığlamadan şikayət edir. Obyektiv müayinədə-əsəbidir və narahatdır. Əllərin nəm olması və əsməsi nəzərə çarpır. Bədənin h-ti -37.4 C, PS -105 vur/dəq, AT – 135/75 mm.c.s. Laborator müayinələr: Na 141 mmol/L, Ka 4.2 mmol/L, qlyukoza 78 mq/dL, kreatinin 0.8 mq/dL. Digər laborator göstəricilər hansılardır?
A) Kortizolun 40 mkq/dl qədər artması

B) Qastrinin 200 pq/ml qədər artması

C) T4 14 mkq/dl qədər artması

D) Katexolaminlərin sidik ilə ekskresiyasının artması (500 mkq/sut)

E) Antinuclear anticismlərinin artması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
216) 49 yaşlı qadın soyuqluq hissindən, bədən çəkisinin artmasından (4 kg bir ayda) və halsızlıqdan şikayət edir. Obyektiv müayinə zamanı dərinin quruluğu, kobudlaşması və saçların tökülməsi aşkarlanıb. Laborator müayinələr: TSH -11, 7 mU/l, T4 – 2,1 mkq/dl. Mumkün diaqnoz hansıdır?
A) Düyünlü ur

B) Tireoidit Xasimoto (son mərhələ)

C) Papilyar karsinoma

D) Yarımkəskin tireoidit

E) Diffuz toksiki ur
Ədəbiyyat: И.И.Дедов. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
217) 28 yaşlı qadın son ay daim istilik hissindən, əsəbilikdən və hava çatışmazlığından şikayət edır. İştahı artıb amma 5 kg arıqlayıb. Obyektiv müayinə zamanı bədənin temperaturu 37.5º C, PS 101 vur/dəq., AT 145/85 mm.c.s. Laborator müayinələr hansı dəyişiliklərin aşkarlaya bilər?
A) İnsulinin azalması

B) Kalsitonin artması

C) TSH azalması

D) Katexolaminlərin artması

E) AKTH artması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
218) Subklinik hipertireoz üçün tireoid hormonların hansı qöstəriciləri xarakterikdir?
A) TSH azalması, dəyişilməmiş Т3 və Т4

B) TSH azalması, dəyişilməmiş Т3 və azalmış Т4

C) Tireoqlobulinin səviyyəsinin artması

D) TSH artması, dəyişilməmiş Т3 və azalmış Т4

E) TSH artması, dəyişilməmiş Т3 və Т4
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
219) Ssıntiqrafiya hansı xəstəliyin təyini üçün əsas muayinə üsuludur?
A) Qalxanvari vəzin tireotoksik adenoması

B) Xasimoto tireoiditi üçün

C) Qalxanvari vəzin xərçənqi üçün

D) Yarımkəskin tireoidit üçün

E) Diffuz toksiki ur üçün
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
220) Qalxanvari vəzin xərçənqinin təyini üçün əsas informativ muayinə?
A) Qalxanvari vəzin KT

B) Qalxanvari vəzin ssıntiqrafiyası

C) Qalxanvari vəzin biopsiyası

D) Qalxanvari vəzin palpasiyası

E) Qalxanvari vəzin USM
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
221) 58 yaşlı kişi (anamnezdə-şəkərli diabet)-son zamanlar əllərində olan ağrılardan şıkayət edir. Hərəkət diapazonu azalıb. Laborator muayinələr aşağıdakılardır: Na 139 mmol/L, Ka 4.0 mmol/L, xloridlər 98 mmol/L, CO2 22 mmol/L, qlyukoza 153 mq/dL, kreatinin 7.8 mq/dL, Ca 7.8 mq/dL, F 5.7 mq/dL, ümumi zülal 6.2 q/dL, albumin 4.0 q/dL. Mumkün diagnoz hansıdır?
A) Böyrək-üstü vəzilərin adenoması

B) Tireotoksikoz

C) Qalxanvariətraf vəzilərin hiperplaziyası

D) Qalxanvari vəzinin xərçənqi

E) Feoxromositoma
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
222) İnsan orqanizmi üçün əsas yod mənbələri hansıdır?
A) Qoz

B) Dəniz məhsulları

C) Süd məhsulları

D) Tərəvəz məhsulları

E) Duz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
223) Yodun farmakolojı dozası hansı preparatın tərkibinə daxildir?
A) Kordaronun

B) Yodlaşdırılmış duzun

C) Korinfarın

D) Kaliy yodidin

E) L-tiroksinin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
224) Yoddefisit endemiyanın ağırlıq dərəcəsi hansı göstəricilər ilə təyin edilir?
A) Qanda tiroksinin medianası ilə

B) Qidalanmanın defisiti ilə

C) Yeni doğulan uşaqlarda TSH 5 BV/l artıq olması

D) Yeni doğulan uşaqlarda TSH 20 BV/l artıq olması

E) Diffuz toksiki urun tezliyi ilə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
225) Yoddefisitli endemik urun sitolojı variantı hansıdır?
A) Kolloid

B) Autoimmun

C) Trabekulyar

D) Papillyar

E) Follikulyar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов,Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
226) Kolloid urun histolojı növləri hansılardır?
A) Medullyar

B) Papillyar

C) Autoimmun

D) Mikro- və makrofollikulyar

E) Trabekulyar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов,Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
227) Qalxanvari vəzinin onkolojı şişlərinin histolojı növləri hansılardır?
A) Fetal

B) Medullyar

C) Trabekulyar

D) Tubulyar

E) Papillomatoz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
228) Endemik urun profilaktikası üçün istifadə olunan preparat hansıdır?
A) KJ

B) Aevit


C) Dəniz kələmi

D) Süd məhsulları

E) Yodlaşdırılmış yağlar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
229) Endemik urun müalicəsində istifadə olan preparatlar hansılardır?
A) Merkazolil

B) Kaliy yodid, L-tiroksin

C) Yodlaşdırılmış duz

D) Süd məhsulları

E) Radioaktiv yod
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
230) Endemik urun cərrahi müalicəyə göstərişi hansıdır?
A) Tireoqlobulinin miqdarı artarsa

B) 1 sm kiçik düyün

C) Tireoid patoloqiyası ailə anamnezində mühüm yer tutması zamanı

D) Boyun orqanlarının sıxılması

E) Hipotireoz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
231) Radiasiyon tireoiditin profilaktikası üçün hansı preparat təyin edilir?
A) Ka perxlorat

B) Tiamazol

C) KJ

D) PropiltiourasilE) Merkazolil
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
232) Qalxanvari vəzin xərçəngi zamanı hansı hormonal dəyişikliklər müşahidə olunur?
A) TSH azalması

B) Dəyişilməmiş TSH

C) TSH artması

D) Tireoqlobulinin artması

E) Tireoqlobulinin azalması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
233) Autoimmun tireoidit üçün xarakterik olan dəyişikliklər hansılardır?
A) TSH dəyişilmir, T4 artır

B) TSH azalır, T4 azalır, T3 artır

C) TSH azalır, T3 azalır, T4 artır

D) TSH artır, T4 azalır

E) TSH artır, T4 artır
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
234) Kalsitoninin əsas bioloji effekti hansıdır?
A) D vitaminin inhibisiyası

B) Osteoblastların inhibisiyası

C) Parathormonun sintezi

D) Osteoklastların inhibisiyası

E) Osteositlərin sintezi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
235) Birincili hipotireozun diaqnostikasında birinci mərhələdə hansı müayinə durur?
A) TTH səviyyəsinin təyini

B) Triyodtironinin səviyyəsinin təyini

C) Sərbəst tiroksinin təyini

D) Ümumi tiroksinin təyini

E) Tiroksin birləşdirən qlobulinin səviyyəsinin təyini
Ədəbiyyat: Дедов И.И.,Мелниченко Г.А., Эндокринология, Москва, 2008
236) Zob adlanır?
A) Yaxşı palpasiya olunan qalxanabənzər vəzi

B) Qalxanabənzər vəzdə düyünlü törəmələr

C) Traxeyanın kompressiyası ağırlaşması verən qalxanabənzər vəz xəstəliyi

D) Qalxanabənzər vəzin həcminin qadınlarda 18 ml, kişilərdə isə 25 ml-dən çox artması

E) Qalxanabənzər vəzin funksiyasının pozulması ilə gedən xəstəliyi
Ədəbiyyat: Məmmədhəsənov R.M.,Endokrinologiya, Bakı, 2006.
237) Qalxanabənzər vəzin hansı xəstəliyində mütləq operativ müdaxilə göstərişdir?
A) Follikulyar adenoma (d= 3.9×4.0 mm)

B) Düyünlü kolloid zob (d=1.4×1.3 sm)

C) Diffuz toksiki zob (qalxanabənzər vəzin həcmi 22 ml)

D) Çoxdüyünlü ur (qalxanabənzər vəzin həcmi 32 ml)

E) Psevdodüyünlər əmələ gətirən hipertrofik forma autoimmun tireoidit (d=2.2×2.5 sm)
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
238) Tionamid preparatlarının (metimazol, propiltiourasil) təsir mexanizmi necədir?
A) Tirosit peroksidazasının aktivliyinin zəifləməsi nəticəsində tiroqlobulin sintezinin pozulması

B) Yodun qalxanabənzər vəzə daxil olmasının ləngiməsi

C) Volf-Çaykov mexanizmi üzrə tiroid hormonlarının sekresiyasının azalması

D) Tirosit peroksidazasının aktivliyinin aşağı olması səbəbindən Tirozin, MİT və DİT yodlaşmasının pozulması

E) Adenohipofiz tərəfindən TTH sekresiyasının azalması
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мелниченко Г.А., Эндокринология, Москва, 2008
239) Yarımkəskin tireoidit zamanı olan tireotoksikozun patogenezində nə durur?
A) Qalxanabənzər vəzin hormonlarının hipersekresiyası

B) İltihabi prosesə cavab reaksiyası olaraq qalxanabənzər vəzin kompensator hiperfunksiyası

C) Tiroidstimulə edən autoantitellərin sintezi

D) İltihabi prosesə cavab olaraq TTH-ın hipersekresiyası

E) Tirositlərin parçalanması və follikulun içərisində olan kolloidin qan dövranına keçməsi
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Эндокринология, Москва, 2008
240) Əməliyyatdan sonrakı diffuz toksik zobun residivlərinin müalicəsi necədir?
A) Propiltiourasillə yarımillik müalicə kursu

B) Radioaktiv yodla müalicə

C) Xüsusi ixtisaslaşmış cərrahi stasionarda təkrari operativ müdaxilə

D) Tiamazolla(merkazolil) yarımillik müalicə kursu

E) Tirostatiklərlə (merkazolil, propiltiourasil) və immunomodulyatorlarla (timalin,T-aktivin) müalicə
Ədəbiyyat: Дедов И.И.,Г.А.Мельниченко, Эндокринология, Москва, 2008
241) Qalxanabənzər vəzin böyüməsi aşağıdakılardan hansına sübutdur?
A) Sadalananların heç biri doğru deyil

B) Diffuz toksiki zobun olmasına

C) Tireotoksikozun olmasına

D) Xəstəyə levotiroksin (50-100 mkq/sutkA) verilməsinin vacibliyinə

E) Xəstəyə profilaktik dozada yod preparatlarının verilməsinin zəruri olmasına olaraq
Ədəbiyyat: Дедов И.И.,Г.А.Мельниченко., Эндокринология, Москва, 2008
242) Yod defisiti zamanı orqanizimdə zobun əmələ gəlmə patogenezi necədir?
A) Tirositlərin hiperplaziyası ilə əlaqədar inkişaf edən hipotireoz

B) TTH-ın səviyyəsinin normadan artması

C) Antitiroid antitellərin ifrazının stimulyasiyası

D) Tirositlərin TTH həssaslığının artması və tirositlərin hüceyrə inkişaf faktorunun artması

E) Plazmada tiroksin birləşdirən qlobulinin səviyyəsinin artması
Ədəbiyyat: Məmmədhəsənov R.M., Endokrinologiya, Bakı, 2006.
243) Xəstədə qalxanabənzər vəzin USM zamanı qalxanabənzər vəzin sol payında d=2 mm olan hipoexogen sahə müəyyən edilir (qalxanabənzər vəzin həcmi və tiroid hormonların səviyyəsi norma çərçivəsindədir). Sizin diaqnozunuz ne olacaq?
A) 2-ci dərəcəli ur

B) Endemik ur

C) Praktiki sağlam

D) Qalxanabənzər vəzin sol payının solitar düyünü (solitar düyünün punksion biopsiyası göstərişdir)

E) Düyünlü eutireoid ur
Ədəbiyyat: Дедов И.И.,Г.А.Мельниченко., Эндокринология, Москва, 2008
244) Aşağıdakılardan hansı yarımkəskin tireoidit haqqında düzgündür?
A) Nəticəsində hipotireoz inkişaf edir

B) Autoimmun xəstəlikdir və müalicəsində mütləq qlükokortikoidlər istifadə olunur

C) Diffuz toksiki zobdan fərqli olaraq hərarət qeyd olunmur

D) Tireotoksikozun olmasına baxmayaraq qalxanabənzər vəzin hiperfunksiyası qeyd olunmur

E) Tireotoksikoz asan gedişli olduğuna görə tireostatiklərlə(merkazolil) müalicəyə ehtiyac olmur
Ədəbiyyat: Дедов И.И.,Г.А.Мельниченко., Эндокринология, Москва, 2008
245) Mədə-bağırsaq traktının və MSS-nin hansı zədələnmələri tireotoksikoz üçün xarakter deyil?
A) Dəri və görünən selikli qişaların sarılığı

B) Bağırsaq boyunca ağrılar

C) Çoxlu formalaşmamış nəcis

D) İrinli iyli nəcis

E) Oyanıqlıq və əsəbilik
Ədəbiyyat: Məmmədhəsənov R.M., Endokrinologiya, Bakı, 2006.
246) Xroniki tireoiditə aid deyil?
A) Ağrısız tireoidit

B) Vərəm tireoiditi

C) Autoimmun tireoidit

D) De Kerven qranulematoz tireoiditi

E) Sifilitik tireoidit
Ədəbiyyat: Дедов И.И.,Г.А.Мельниченко., Эндокринология, Москва, 2008
247) Xaşimoto tireoiditi diaqnozunu qoymaq üçün aşağıdakı müayinələrdən hansı daha doğrudur?
A) Qalxanabənzər vəz hormonlarının və TTH-ın müayinəsi

B) Qalxanabənzər vəzin nazik iynəli punksion biopsiyası

C) Qalxanabənzər vəzin USM

D) Tiroqlobulinə qarşı autoantitellərin müayinəsi

E) Qalxanabənzər vəzin skanlaşdırılması
Ədəbiyyat: Məmmədhəsənov R.M., Endokrinologiya, Bakı, 2006.
248) 56 yaşlı xəstədə T4 və TTH-ın səviyyəsi aşağıdır. Tiroliberinlə testdən sonra qalxanabənzər vəzin hormonları və TTH-ın səviyyəsi artmışdır. Xəstədə patoloji prosesin yerini müəyyən edin?
A) Hipofizin ön payı

B) Neyrohipofiz və hipotalamus

C) Hipotalamus

D) Qalxanabənzər vəzi və adenohipofiz

E) Qalxanabənzər vəzi
Ədəbiyyat: Дедов И.И.,Мелниченко Г.А., Эндокринология, Москва, 2008
249) Xəstə, 58 yaş, ürəkdöyünmə tutmaları, tərləmə,dərinin quruluğundan şikayətlənir. Vəzin palpasiyası zamanı hər iki pay palpasiya olunur, sağ payda 1.5×1.3×1.0 sm ölçüsündə sərhədləri dəqiq olmayan düyün qeyd olunur. Vəzin qalan həcmi bərkləşmişdir və ümumi həcmi 28 sm3. Biopsiya aparılıb-bioptatda atipik hüceyrələr yoxdur, Aşkenazi-Gurtl hüceyrələri olan limfositar infiltrasiya aşkarlanır. Diaqnozu nedir?
A) Tireotoksik adenoma

B) Autoimmun tireoidit, hipertrofik forma

C) Autoimmun tireoidit, atrofik forma

D) Düyünlü qeyri-toksiki zob

E) Düyünlü toksiki zob
Ədəbiyyat: Дедов И.И.,Г.А.Мельниченко., Эндокринология, Москва, 2008
250) İmidazol törəmələrinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Kalium perxlorat

B) Merkazolil

C) Kenaloq

D) Starliks

E) Anaprilin
Ədəbiyyat: Дедов И.И.,Мелниченко Г.А., Эндокринология, Москва, 2008
251) Ştelvaq simptomu hansıdır?
A) Yuxarıya doğru hərəkət edən predmetə baxdıqda aşagı göz qapağının hərəkətdən geri qalması

B) Yuxarıya baxdıqda alında qırışın olmaması

C) Göz qapaqlarının rənginin dəyişməsi

D) Az göz qırpma

E) Aşağıya doğru hərəkət edən predmetə baxdıqda yuxarı göz qapağının hərəkətdən geri qalması
Ədəbiyyat: Дедов И.И.,Мелниченко Г.А., Эндокринология, Москва, 2008
252) Tireotoksik miokardiodistrofiya zamanı əmələ gəlmiş ürək çatmamazlığının müalicəsində aşağıdakı preparatlardan hansının istifadəsi arzuolunmazdır?
A) Hipotiazid

B) Atenolol

C) Laziks

D) Veroşpiron

E) Diqoksin
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
253) Aşağıdakılardan hansı hipotireozlu xəstənin daha düzgün təsviridir?
A) Yanaqlarda ˝kəpənək˝ formalı qizartı,akrosianoz

B) Amimik üz,qırmızı yanaqlar

C) Avazımış sifət,sivri üz cizgiləri

D) Amimik ödemli sifət,proqnatizm

E) Ödemli,tərli üz,isti dəri səthi
Ədəbiyyat: Məmmədhəsənov R.M., Endokrinologiya, Bakı, 2006.
254) Aşağıda sadalanan tiroid hormonlardan hansı periferik toxumalarda əsas təsir göstərir?
A) Tiroksin

B) Monoyodtirozin

C) Triyodtironin

D) Diyodtirozin

E) TTH
Ədəbiyyat: Məmmədhəsənov R.M., Endokrinologiya, Bakı, 2006.
255) Triyodtironinin tiroksinlə müqayisədə bioloji aktivliyi necədir?
A) Eyni

B) 5 dəfə çox

C) 100 dəfədən çox

D) 100 dəfədən az

E) 5 dəfə az
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
256) Orqanizmdə tiroid hormonların artıqlığı nəyə səbəb olur?
A) Zülal sintezinin artmasına və katabolizmin ləngiməsinə

B) Katabolizmin sürətlənməsinə

C) TTH sintezinin sürətlənməsinə

D) Lipid sintezinin sürətlənməsinə

E) İnsulinin aktivliyini artırır
Ədəbiyyat: Məmmədhəsənov R.M., Endokrinologiya, Bakı, 2006.
257) Qanda tiroqlobulinin təyini hansı diaqnostik məqsəd üçün istifadə edilir?
A) Yaşlı xəstələrdə diffuz toksiki zoba şübhə olduqda

B) Hamilələrdə hamiləliyin 3-cü trimestrində autoimmun Xaşimoto tireoiditi zamanı

C) Strumektomiyadan sonra residiv metastazın əmələ gəlməsinin göstərən markeri

D) Zobun dərəcəsini müəyyən eləmək üçün

E) Birincili və ikincili hipotireozun differensial diaqnostikasında
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
258) Autoimmun tiroiditin müalicəsində qlükokortikoidlərin təyinatı necə aparılır?
A) Təyin olunmur

B) Puls terapiya

C) Gündə 1 dəfə

D) Günaşırı

E) Həftədə 1 dəfə
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
259) Fibroz tireoidit (Ridel) zamanı qalxanabənzər vəzi palpasiya zamanı necə hiss olunur?
A) Çox faiz hallarda palpasiya olunmur

B) Yuxarıda sadalananlardan heç biri düzgün deyil

C) Sərt, bərkimiş

D) Kəskin ağrılı, fluktasiya hiss olunur

E) Yumşaq-elastik konsistensiyalı
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
260) Diffuz toksiki zob zamanı qalxanabənzər vəzi palpasiyada necə hiss olunur?
A) Hamar və sərt vəzi

B) Hər iki payda sərt düyünlü törəmələr

C) Diffuz toksiki zob zamanı vəzi atrofiyaya uğradığından palpasiya olunmur

D) Yumşaq-elastik sahələri olan qeyri-bərabər sərtləşmiş vəzi

E) Yumşaq-elastik konsistensiyalı
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
261) Atrofik autoimmun tireoiditi olan xəstədə qalxanabənzər vəzi palpasiya zamanı necə hiss olunur?
A) Qalxanabənzər vəzi palpasiya olunmur

B) Ölçülərdə böyümüş,bərk,daşlaşmış

C) Hamar və sərt vəzi

D) Yumşaq-elastik sahələri olan qeyri-bərabər sərtləşmiş vəzi

E) Hər iki payda düyünlü törəmələr
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
262) Autoimmun tireoiditin eutireoz mərhələsindəki sitoloji və histoloji şəkli necədir?
A) Fibroz toxumanın üstünlüyü ilə kapsulanın inkişafı

B) Qiqant hüceyrəli qranuloma

C) Yuxarıda sadalananların hamısı

D) Tirositlərin total hiperplaziyası, immun sistem hüceyrələrin infiltrasiyası olmur

E) Aşkenazi-Gürtl hüceyrələri dolu limfositar infiltrasiya
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
263) Birincili hipotireozun müalicəsində hansı preparatı istifadə etmək daha düzgündür?
A) Triyodtironin

B) Tərkibində T3 və T4 olan kombinə olunmuş preparatlar

C) Tərkibində yodid və T4 olan kombinə olunmuş preparatlar

D) Yodid


E) Levotiroksin (L-tiroksin)
Ədəbiyyat: Məmmədhəsənov R.M., Endokrinologiya, Bakı, 2006.
264) İkincili hipotireozun patogenezi nə ilə əlaqədardır?
A) Tiroliberin sekresiyasının azalması ilə

B) Tiroliberinin sekresiyasının artması ilə

C) TTH sekresiyasının artması ilə

D) TTH sekresiyasının azalması ilə

E) Qalxanabənzər vəzin TTH qarşı həssaslığının zəifləməsi ilə
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
265) Miksedema komasında olan bir xəstə üçün aşağıdakılardan hansı doğru deyil?
A) Bradikardiya

B) Anemiya

C) Hipokapniya

D) Hiponatremiya

E) Hipotermiya
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
266) Aşağıdakılardan hansı periferiyada tiroksinin (T4) triyodtironinə (T3) çevrilməsini azaltmır?
A) Hamısı

B) Deksametazon

C) Propiltiourasil

D) Metimazol

E) Propranolol
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
267) Aşağıdakılardan hansı Xaşimoto tiroiditi üçün xarakter xüsusiyyət deyildir?
A) Antitiroid antitellər artmış olur

B) Hipotiroiditə səbəb olur

C) Histolojik olaraq vəzi toxuması daha çox polimorfonuklear leykositlər və qranulomalar ilə zəngin olur

D) Digər autoimmun xəstəliklərlə birgə rast gəlinə bilər

E) Qadınlarda kişilərdən daha çox rast gəlinir
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
268) Aşağıdakılardan hipofiz hormonlarından hansının çatmamazlığı quru dəriyə,səs qalınlaşmasına və qəbizliyə səbəb ola bilər?
A) Prolaktin

B) TSH


C) Vazopressin

D) LH/FSH

E) ACTH
Ədəbiyyat: Məmmədhəsənov R.M.,Endokrinologiya,Bakı,2006.
269) Aşağıdakı tiroid xərçənglərindən hansı ən çox qadınlarda rast gəlinir,vaskulyar yolla yayılır və rastgəlmə tezliyi yaş artdıqca artır?
A) Anaplastik

B) Medulyar

C) Heç biri

D) Follikulyar

E) Papilyar
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
270) İkincili hipotireoz aşağıdakılardan hansı ilə xarakterizə olunur?
A) Birincili hipoqonadizm

B) Yuxarıda sadalananların hamısı

C) TTH kəskin artması

D) Tireoid hormonların səviyyəsinin enməsi ilə

E) Zob
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
271) İkincili hipotireoz birincilidən nə ilə fərqlənir?
A) Tiroliberinlə test vaxtı Т3 və Т4-ün səviyyəsi 50%-dən çox qalxır

B) TTH səviyyəsinin azalması

C) Т4 və Т3 əmələ gəlməsinin zəifləməsi

D) TTH səviyyəsinin artması

E) Qalxanabənzər vəzin ölçüsünün artması
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
272) Qalxanabənzər vəzi təsnifatına əsasən (Sofiya,1961) ayrıca nozoloji vahidlər üçün düzgün olmayan termin hansıdır?
A) Birincili toksiki ur

B) Bazedov xəstəliyi

C) Tireotoksikoz

D) Hipertireoz

E) Diffuz-toksiki ur
Ədəbiyyat: Дедов И.И.,Г.А.Мельниченко.,Фадеев В.В. Эндокринология, Москва,2000.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©infoeto.ru 2022
обратиться к администрации
Как написать курсовую работу | Как написать хороший реферат
    Главная страница