Ədəbiyyat: И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. ЭндокринологияСкачать 1.8 Mb.
страница 3/18
Дата 25.08.2016
Размер 1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

140) «Hormon» və «hormonal tənzimləmə» anlayışlarına aid olan düzgün fikri göstərin:
A) Xüsusi hədəf orqanları var

B) Endokrin vəzilər tərəfindən ifraz olunur

C) Kiçik konsentrasiyada belə bioloji aktivliyə malikdirlər

D) Distant təsirə malikdir

E) Hamısı doğrudur
Ədəbiyyat: Məmmədhəsənov R.M.,Endokrinologiya,Bakı,2006.
141) Sadalanan simptomlardan hansılar diffuz toksiki ur üçün xarakterik deyil?
A) Bradikardiya

B) Arıqlama

C) Ümumi hiperhidroz

D) Daimi ürək döyünmə

E) Ətrafların titrəməsi, əzələ zəifliyi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
142) Diffuz toksiki urun müalicəsində aşağıda sadalanan preparatlardan hansı istifadə olunmur?
A) Merkazolil

B) β – adrenoblokatorlar

C) Veroşpiron

D) Qlyukokortikoidlər

E) Sedativ preparatlar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
143) 30 yaşdan cavan olan xəstələrdə düyünlü toksiki urun əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Cərrahi müdaxilə

B) Merkazolil ilə qlyukokortikoidlərin kombinasiyası şəklində müalicə

C) Merkazolil ilə müalicə

D) Qlyukokortikoidlərlə müalicə

E) 131J ilə müalicə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
144) Autoimmun tireoidit üçün nə xarakterikdir?
A) Qalxanabənzər vəzi hüceyrələrinin mikrosomal fraksiyalarına qarşı olan anticisimlərin titrinin azalması, bədən hərarətinin aşağı düşməsi

B) Boyun limfa düyünlərinin böyüməsi

C) Qalxanabənzər vəzi hüceyrələrinin mikrosomal fraksiyalarına qarşı olan anticisimlərin titrinin yüksəlməsi, radiofarmpreparatının qalxanabənzər vəzi toxumasında qeyri-bərabər yayılması

D) Bədən hərarətinin yüksəlməsi

E) Radiofarmpreparatının qalxanabənzər vəzi toxumasında qeyri-bərabər yayılması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
145) Yarımkəskin tireoidit üçün xarakterik deyil?
A) Aydın təzahür olunan ağrı sindromu

B) EÇS – in yüksəlməsi

C) Ekzoftalm

D) Tireoid hormonlara qarşı olan antitellərin titrinin yüksəlməsi

E) Bədən hərarətinin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
146) Tireotoksikozun diaqnostikası üçün daha informativ üsullar hansılardır?
A) Cinsi xromatinin təyini

B) Əsas mübadilənin təyini

C) AKTH təyini, Prolaktinin təyini

D) Qanda zülalla birləşmiş yodun təyini

E) Tiroksinin (T4) təyini, Tireotrop hormonun (TTH) təyini, Triyodtironinin (T3) təyini
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
147) Tireotoksik adenoma aşağıda sadalananların hansı ilə xarakterizə olunur?
A) TTH yüksək səviyyəsi ilə

B) T 4 səviyyəsinin artması ilə, diffuz urun olması ilə

C) Endokrin mənşəli oftalmopatiya ilə

D) Düyünlü urun olması ilə, T 3 səviyyəsinin artması ilə

E) Miasteniya ilə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
148) Hipotireoz üçün xarakterik olmayan əlamət aşağıdakılardan hansıdır?
A) Dəri örtüyünün quru olması

B) Bradikardiya

C) Arıqlama

D) Yuxululuq

E) Qəbizliyə meyillik
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
149) Hipotireozun müalicəsində tədbiq edilən preparatlar?
A) Metiltiourasil

B) Tiroksin, Triyodtironin

C) Kortizol, Dostineks, Tiroksin

D) Merkazolil, Tiroksin, Triyodtironin

E) Propiltiourasil, Tiroksin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
150) Tireotoksikoz zamanı böyrək tərəfindən hansı dəyişiliklər ola bilər?
A) Proteinuriya

B) Böyrək qan dövranının pozulması

C) Böyrəyin filtrasiya qabiliyətinin artması

D) Konsentrasion funksiyasının pozulması

E) Ca və F reabsorbsiyasının pozulması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
151) Merkazolil ilə tireotoksikozun müalicəsi neçə müddətdən az olmamalıdır?
A) 4-6 ay

B) 12-18 ay

C) 2-3 ay

D) 19-24 ay

E) 7-11 ay
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
152) Üçüncülü hipotireozun yaranma səbəbi hansıdır?
A) Simmonds-Şıyen sindromu

B) Yod çatışmazlığı

C) Tireoliberin sekresiya edən hipotalamik mərkəzlərinin birincili zədələnməsi

D) Hipofizin adenoması

E) Qalxanvari vəznin radiasiya ilə zədələnməsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
153) Birincili hipotireozun patogenezini nə təşkil edir?
A) Qalxanvari vəzin toxumasının hiperplaziyası

B) Tireoliberinin sintezinin azalması

C) Tireoliberinin sekresiyasının azalması

D) TSH sekresiyasının azalması

E) Qalxanvari vəzin toxumasının azalması ilə tireoid hormonlarının sintezinin azalması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
154) Üçüncülü hipotireozun patogenezini nə təşkil edir?
A) Qalxanvari vəzidə autoimmun prosess

B) TSH sekresiyasının artması

C) Tireoliberinin sintezinin azalması

D) Tireoliberinin sintezinin artması

E) Biolojı qeyri-aktiv TSH sekresiyası
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
155) Üçüncülü hipotireoz zamanı nə aşkar olunur?
A) Əsas mübadilənin sürətlənməsi

B) TSH sekresiyasının artması

C) Tireoliberinin sintezinin artması

D) Tireoliberinin sintezinin azalması

E) Prolaktinin artması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
156) Hipotireozun müalicəsində ömürlük əvəzedici terapiya üçün seçim preparatı hansıdır?
A) Triyodtironin

B) Tireotom

C) Tireoidin

D) Tireokomb

E) L-tiroksin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
157) Endemik urun profilaktikasında istifadə olan preparatlar hansılardır?
A) Yod preparatları

B) Glyukokortikoidlər

C) b-blokatorlar

D) Anaboliklər

E) Vitaminlər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
158) Kəskin tireoiditin patogenezində hansı faktorlar rol oynayır?
A) İnfeksiyanın qalxanvari vəzinə daxil olması

B) Yoddefisit

C) İmmunolojı qoruyucu mexanizmlərinin pozulması

D) Genetik meyillilik

E) Qalxanvari vəzin zədələnməsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
159) Kəskin tireoidit zamanı qalxanvari vəzinin funksiyası necə dəyişir?
A) Distireoz

B) Xəstəliyin fazasından asılıdır

C) Dəyişilmir

D) Azalır

E) Artır
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
160) Kəskin tireoidit neçə müddət sürə bilər?
A) İllər boyu

B) 4-6 ay

C) 1,5-2 il

D) 1-2 ay

E) 5-7 qün
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
161) Kəskin tireoidit nə ilə bitir?
A) Xroniki formaya keçid ilə

B) Yarımkəskin tireoidit ilə

C) Hipotireoz ilə

D) Sağalma ilə

E) Qalxanvarı vəzidə düyünlərin əmələ gəlməsi ilə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
162) Yarımkəskin tireoiditin yaranma səbəbləri hansılardır?
A) Viruslar

B) Rikketsiyalar

C) İbtidailər

D) Qöbələklər

E) Stafilokokklar və streptokokklar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
163) Kəskin tireoiditin fəsadları hansıdır?
A) Xroniki farinqit

B) İrinli mediastenit, boyun fleqmonası, aspirasion pnevmoniya

C) Eksudativ plevrit, ağ ciyər çatışmazlığı

D) Vərəm


E) Boyunun ekzeması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
164) Kəskin tireoiditin simptomları hansıdır?
A) Xəstəliyin tədricən başlanması, neytrofil leykositoz

B) Xəstəliyin xroniki qedişatı, dəyişilməmiş EÇS, neytrofil leykositoz

C) Xəstəliyin tədricən başlanması, dəyişilməmiş EÇS, leykopeniya

D) Xəstəliyin kəskin başlanması, yüksək EÇS, neytrofil leykositoz

E) Xəstəliyin kəskin başlanması, dəyişilməmiş EÇS, leykopeniya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
165) Böyük ölçülü endemik urun cərrahi müdaxiləyə qöstəriş olan fəsadlar hansıdır?
A) Farinqit, larinqit

B) Kaxeksiya

C) Tənqinəfəslik, boğulma

D) Halsızlıq, zəiflik

E) Qida borusunun və traxeyanın sıxılması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
166) Kəskin tireoiditin müalicə prinsipləri hansıdır?
A) Plazmaferez, hemodializ

B) Tireostatiklər

C) Tireod hormonlar

D) Qeyri-steroid iltihaba qarşı preparatlar, glyukokortikoidlər

E) Qeniş spektorlu antibiotiklər, kompress, abssesin yarılması, drenaj
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
167) Yarımkəskin tireoiditin differensial diaqnozu hansı xəstəliklərlə aparılır?
A) Xasimoto tireoiditi

B) Qalxanvari vəzin xərçənqi

C) Kəskin tireoidit, qalxanvari vəzə qansızma

D) Ridel tireoiditi

E) Perixondrit
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
168) Yarımkəskin tireoidit neçə müddət sürə bilər?
A) 4-6 ay

B) 1,5-2 il

C) İllər boyu

D) 1-2 ay

E) 5-7 qün
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
169) Yarımkəskin tireoidit nə ilə bitir?
A) Sağalma

B) Qalxanvari vəzin atrofiyası

C) Hipotireoz

D) Xroniki formaya keçid

E) Qalxanvari vəzin fibrozlaşması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
170) Autoimmun tireoidit zamanı qalxanvari vəzinin palpasiyası üçün nə xarakterikdir?
A) Qeyri-bərabər bərkimə

B) Daş kimi bərkimə

C) Ağrı

D) Hamar elastik konsistensiyaE) Flyuktuasiya ocağları
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
171) Autoimmun tireoiditi zamanı stıntiqrafiya nə aşkar edir?
A) Radiofarmpreparatın qeyri-bərabər udulması

B) “Soyuq” düyün"

C) Radiofarmpreparatın normadan artıq udulması

D) “İsti” düyün"

E) Radiofarmpreparatın udulmaması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
172) Autoimmun tireoiditin müalicəsi hansı preparatlarla aparılır?
A) İmmunomodulyatorlarla

B) Tireoid preparatlarla və qlyukokortikoidlərlə

C) İmmunomodulyatorlarla və qlyukokortikoidlərlə

D) Tireoid preparatlarla, qlyukokortikoidlərlə və immunomodulyatorlarla

E) Tireoid preparatlarla
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
173) Fibroz tireoiditin sinonimi hansıdır?
A) Kəskin tireoidit

B) Spesifik tireoidit

C) De Kerven tireoiditi

D) Ridel tireoiditi

E) Xaşımoto tireoiditi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
174) Ridel uru histolojı nə ilə xarakterizə olur?
A) Hiqant-hüceyrəli qranulyemalarla

B) Fibroz ilə

C) Dəriyə bitişmək ilə

D) Polimorfnüvəli leykositlərin infiltrasiyası ilə

E) Qalxanvari vəzin kapsulasını, limfatik və qan damarlarının içinə yeriməsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
175) Fibroz tireoidit zamanı qalxanvari vəzi palpasiya zamanı necə olur?
A) Flyuktuasiya edir

B) Bərk və ağrılı

C) Bərk və müəyyən sahədə ağrılı

D) Bərk və ağrısız

E) İstidir
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
176) Fibroz tireoiditi nə ilə bitir?
A) Eutireoz

B) Xasitoksikoz

C) T3 tireotoksikoz

D) Klinik hipotireoz

E) Subklinik hipotireoz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
177) Fibroz tireoiditin müalicə metodları hansılardır?
A) Rentgenoterapiya

B) Cərrahi

C) Fizioterapevtik

D) Konservativ

E) Lazeroterapiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
178) Tireotoksikozun ən nadir səbəbi hansıdır?
A) Xroniki limfositar tireoidit

B) Yarımkəskin qranulyematoz tireoidit

C) Tireotropinoma

D) Qalxanvari vəzin toksik adenoması

E) Çoxdüyünlü ur
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
179) Tireotoksikozun əsas simptomu hansıdır?
A) Səirici aritmiya

B) Diffuz hiperhidroz

C) Arıqlama

D) Taxikardiya

E) Əzələ zəifliyi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
180) Yarımkəskin tireoiditin ilkin fazasında hansı preparatlardan istifadə edirlər?
A) Antibiotiklər

B) Yod preparatları

C) Tireostatiklər

D) b-adrenoblokatorlar və qlyukokortikoidlər

E) Anaboliklər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
181) İnsanın sutkalıq yod ehtiyacı nə qədərdir?
A) 200 mkq

B) 50 mkq

C) 300 mkq

D) 500 mkq

E) 100 mkq
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
182) Tireotrop hormon hansı hormonun sintezini artırır?
A) Tiroksinin

B) Adrenalinin

C) Kortizolun

D) Testosteronun

E) Noradrenalinin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
183) Qanda tiroksinin miqdarı artanda nə baş verir?
A) TSH səviyyəsi dəyişmir

B) TSH sekresiyasının azalır

C) Tireoliberinin miqdarı dəyişmir

D) Tireoliberinin miqdarı artır

E) TSH sekresiyasının artır
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
184) Tireoqlobulin struktura baxımından nədir?
A) Steroid

B) Qlikoproteid

C) Karbohidrat

D) Vitamin

E) Lipoproteid
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
185) Orqanizmdə yodun yodid formasında sorulması harada baş verir?
A) Mədə-bağırsaq traktının hər yerində

B) Nazik bağırsaqda

C) Ağız boşluğunda

D) Mədədə

E) Yoğun bağırsaqda
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
186) Qanda tireoid hormonlar nə ilə birləşirlər?
A) Tiroksinbirləşdirici qlobulin və prealbumin ilə

B) Transferrin ilə

C) Metionin ilə

D) Orozomukoid ilə

E) Transkortin ilə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
187) Tireoid hormonların artıq olması nəyə səbəb ola bilər?
A) Zülal sintezinə təsir göstərmir

B) Zülalların sintezinin sürətlənməsi

C) Zülalların katabolizmini sürətləndirir

D) Lipidlərin sintezinə təsir göstərmir

E) Lipidlərin sintezini sürətləndirir
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
188) Autoimmun tireoidit zamanı L-tiroksinin təyini nə məqsəd daşıyır?
A) İmmunokorreksiya üçün

B) Düyünün əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün

C) İmmunosupressiya üçün

D) Hipotireozun müalicəsi üçün

E) Hipotireozun profilaktikası üçün
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
189) Autoimmun tireoidit zamanı cərrahi müdaxiləyə göstəriş hansıdır?
A) Miasteniya

B) Urun böyük ölçüləri və boynun sıxılması

C) Tireoid epiteliyinin hipoplaziyası

D) Alopesiya

E) Düyünlərin 3 mm kiçik olması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
190) Fibroz tireoidit zamanı cərrahi müdaxiləyə qöstərişlər hansıdır?
A) Traxeyanın və qan damarlarının sıxılması

B) Hipotireoz

C) Kaxeksiya

D) Eutireoz

E) Tireotoksikoz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
191) T4 T3-ə çevrilməsini hansı preparatlar blokada edir?
A) Qlyukokortikoidlər

B) Ca-antaqonistləri

C) Anaboliklər

D) Merkazolil və anaprilin

E) Konkor və kaliy yodid
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
192) Tireotoksik kriz üçün hansı simptomlar xarakterikdir?
A) Hipotermiya, TSH azalması

B) Mədəcik fibrillasiyası

C) Qulaqcıqların taxikardiyası, hipertermiya, T4 və T3 yüksək olması

D) Arterial hipotoniya, hipotermiya

E) TSH atması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
193) İkincili hipotireozun diaqnostikası üçün nə təyin etmək lazımdır?
A) TSH və T4

B) Tireoperoksidazaya anticisimlər

C) Sərbəst T3 və sərbəst T4

D) Tireoqlobulinlər

E) Tireoliberinlə sınaq
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
194) Yaşlı xəstələrdə hipotireozun müalicəsi üçün hansı preparatların təyini daha təhlükəsizdir?
A) Kaliy yodid

B) Triyodtironin

C) Tireotom

D) Tireokomb

E) L-tiroksin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
195) Kəskin irinli tireoiditin müalicəsində hansı üsullardan istifadə etmək olar?
A) Qlyukokortikoidlər və hemodializ

B) Antibiotiklər və cərrahi müdaxilə

C) Plazmaferez

D) Tireostatiklər

E) Tireoid hormonlar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
196) Tireostatik kriz zamanı müalicə prinsipləri hansıdır?
A) Lyuqol məhlulu, anabolik hormonlar

B) Antibiotiklər, tireoid hormonlar

C) Fiziolojı məhlul, a-adrenoblokatorlar

D) Glyukokortikoidlər, tireostatiklər, b-blokatorlar

E) Yod preparatları, iltihab əleyinə preparatlar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
197) Diffuz toksiki urun müalicəsində qlükokortikoidlərin tətbiqinə göstərişlər hansıdır?
A) Kaxeksiya

B) Oftalmopatiya və tireotoksikozun residivi

C) Tireoid anticismlərin orta titri

D) Göz simptomları

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
198) Toksiki urun müalicəsində cərrahi müdaxiləyə qöstərişlər hansıdır?
A) Yanaşı qedən mədə xorası

B) Urun böyük ölçüləri, konservativ müalicədən sonra tireotoksikozun residivi

C) Hamiləlik

D) Yanaşı qedən ürəyin işemik xəstəliyi

E) Tireostatik preparatlardan yaranan hipotireoz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
199) Endokrin oftalmopatiya zamanı ən effektiv müalicə üsulları hansıdır?
A) İmmunostimulyatorlar

B) Qlyukokortikoidlərin vena daxili vurulması, per os qəbulu

C) Qalxanvari vəzin subtotal rezeksiyası

D) Plazmaferez, hemodializ

E) Antibiotikoterapiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
200) Yarımkəskin tireoiditin yaranmasına HLA sisteminin hansı antigenləri meyillilik yaradır?
A) В15

B) В35, DR5

C) В8

D) DR3/DR4E) А7
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
201) Tireotrop hormonun sintezi nə ilə stimulyasiya olunur?
A) Triyodtironin ilə

B) Monoyodtironin ilə

C) Tireoliberinlə

D) Tiroksin ilə

E) Diyodtironin ilə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
202) Diffuz toksiki ur zamanı remissiya qöstəriciləri hansıdır?
A) TSH reseptorlarına qarşı anticismlərin dəyişilməmiş səviyyəsi

B) TSH normal səviyyəsi

C) Sərbəst T3 və T4 normal səviyyələri

D) Tireoperoksidazaya qarşı anticismlərin dəyişilməmiş səviyyəsi

E) Tireoqlobulinə qarşı anticismlərin dəyişilməmiş səviyyəsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
203) Qalxanvari vəziyə infeksiyanın daxil olma yolları hansılardır?
A) Neyrogen

B) Su-hava yolu

C) Hematogen, limfogen, kontakt

D) Cinsi, venadaxili

E) Parenteral, bağırsaq
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
204) Tireotoksik adenoma üçün nə xarakterik deyil?
A) Xəstənin yaşı 40-dan yuxarı

B) Qəbzlik

C) Pretibial miksedema

D) Qulaqcıqların səirici aritmiyası

E) Ürək çatmamazlığı
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
205) Hipotireoid miopatiya üçün nə xarakterikdir?
A) “Tunnel” sindromu

B) Əzələlərin bərkiməsi və ağrılı olması

C) Proksimal miopatiya

D) Hipokalsemiya

E) KFK səviyyəsinin artması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
206) Hansı xəstəlik zamanı tireotoksikoz qeyri-adi gedişata malikdir?
A) Tireotoksik adenoma

B) Tireotropinoma

C) Xasimoto tireoiditi

D) Yarımkəskin tireoidit

E) Apatetik tireotoksikoz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
207) Radiasion tireoidit üzrə risk qrupuna daxil olan insanların orqanizminə hansı preparat daxil olmalıdır?
A) Poloniy

B) Uran


C) Ceziy

D) 131J


E) Stronsiy
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
208) Qalxanvari vəzinin C-hüceyrələri nə sintez edir?
A) Tiroksin

B) Tireokalsitonin

C) Tireoqlobulin

D) Triyodtironin

E) Reversiv triyodtironin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
209) Kalsitonin nə təsir qöstərir?
A) Qanda F miqdarını artırır

B) Qanda Ca miqdarını artırır

C) Qanda Ca miqdarını azaldır

D) Hidroksiprolinin sidik ilə ekskresiyasını artırır

E) Qələvi fosfatazanın aktivliyini artırır
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
210) Qalxanvari vəzin şüalanması nəticəsində hansı xəstəlik yarana bilər?
A) Xasimoto uru

B) Birincili hipotireoz

C) Lanqans struması

D) Ridel uru

E) Qalxanvari vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
211) Kəskin tireoiditin klinikasına hansı simptom aid deyil?
A) Kəskin başlanğıc və hüksək hərarət 39-40º C

B) Fluktuasiya

C) Qalxanvari vəzin üzərində dərinin hiperemiyası və ağrılı olması

D) Yuxuluq

E) Qalxanvari vəzidə qulağa, çənəyə irradiasiya edən ağrılar
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©infoeto.ru 2022
обратиться к администрации
Как написать курсовую работу | Как написать хороший реферат
    Главная страница